Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 29/5 đến ngày 4/6/2017)

  LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần từ ngày 29/5 đến ngày 04/6/2017)   Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai (29/5) 9h00 Họp...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 (từ ngày 29/01 đến ngày 04/02/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  29/01 14h00’ Họp xét kỷ luật học viên cao học Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Bộ môn QLDD,...

Lịch công tác tuần 10 (từ ngày 05/3 đến 11/5/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  05/3 Thứ ba  06/3 08h00’ (Cả ngày) Họp triển khai kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2018 Ban chủ...

Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 22 đến ngày 28/5/2017)

Lịch công tác tuần_Từ 22-28 thang 5 năm 2017_Khoa TNMT

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần từ ngày 19 đến...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   (19/6) 07h00’ Dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội Đoàn cấp...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 15: Từ ngày 06...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  06/4                                                                                                 Thứ ba  07/4 Thứ tư  08/4 Thứ năm 09/4                                                08h30’ Hội nghị Cán bộ chủ chốt (Họp...

Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 10 đến ngày 16/9/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  10/9 Thứ ba  11/9 15h00' Họp chi bộ Toàn thể đảng viên trong Chi bộ Bí thư Chi...

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06 từ ngày 05/02 đến ngày 11/02/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  05/02 Thứ ba  06/02 07h00’ Hội nghị cán bộ, viên chức lao động năm 2017 Cán bộ, viên chức...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 15 từ ngày 09...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  09/4 13h30’ Làm việc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Yên Thế Trưởng Khoa TS. Nguyễn Văn Bài TT...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 26, từ ngày 22...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   22/6 10h00’ Họp giao ban Khoa Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, đại diện các đoàn...

TIN MỚI

Thông tin về Chế độ chính sách và quyền lợi đối với sinh viên...

   Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang là trường đại học công lập, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông...

Sinh viên Đại học chính quy ngành Quản lý đất đai Khóa 10 (niên...

      Ngày 28/5/2024 Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang đã tổ chức bảo...

Tuyển sinh Đại học liên thông (phối hợp với Trường Trung cấp KTKT Phương...

Tuyển sinh Liên thông ĐH, VB2 (Trung cấp KTKT Phương Nam) 2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày...

    Với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá" (Land restoration, desertification and drought resilience), Ngày Môi trường...

Tuyển sinh Đại học liên thông (phối hợp với Trường Cao đẳng Nông nghiệp...

681 TB tuyển sinh đại học liên thông hình thức VLVH năm 2024 (CĐ Nông nghiệp Nam Bộ)