Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 10 đến ngày 16/9/2018)

376
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai  10/9
Thứ ba  11/9
15h00′ Họp chi bộ Toàn thể đảng viên trong Chi bộ Bí thư Chi bộ

Đ/c. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa
Thứ tư  12/9
9h00′ Họp nhóm thực hiện đề tài xử lý chất thải Phòng thí nghiệm Các thành viên thực hiện đề tài Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa
14h00′ Họp Khoa Toàn thể cán bộ, viên chức trong

đơn vị

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa
15h30’ Báo cáo kết quả thực hiện Dự án Đo đạc, cấp GCNQSDĐ; Dự thảo kế hoạch chi tiết thực hiện Dự án cho giai đoạn tiếp theo (Ô. Hà chuẩn bị nội dung báo cáo) BCN Khoa, cán bộ viên chức Bộ môn QLDD, Thầy Thăng, Cô Bình Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa
19h00’ Tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền pháp luật về phòng chống mại dâm, mua bán người” BCN Khoa (Ô. Hà), Cố vấn học tập các lớp, BCH LCĐ, LCH và sinh viên được triệu tập tham gia TS. Đoàn Văn Soạn Hội trường B5
Thứ năm 13/9
07h00’ Kiểm tra công tác thực hiện Dự án đo đạc, cấp GCNQSDĐ tại Lục Ngạn Đại diện BCN Khoa, Trưởng BM QLDD và cán bộ được phân công Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Lục Ngạn
Thứ sáu  14/9                                                             
Thứ  bảy 15/9
07h30’ Tập huấn “Bí quyết khởi nghiệp thành công cùng Marketing Online” Theo kế hoạch số 1514/KH -ĐHNLBG-CTSV ngày 28/8/2018 TS. Đoàn Văn Soạn Hội trường B5
Chủ nhật 16/9
Nhắc việc: 

–         Cố vấn học tập các lớp tổ chức sinh hoạt lớp đầu tháng theo Thời khóa biểu;

–         Ô. Hà – Phó trưởng khoa chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị và triệu tập cán bộ, sinh viên tham dự Hội thi “Tìm hiểu, phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống mại dâm và buôn bán người năm 2018” và Hội nghị tập huấn “Bí quyết khởi nghiệp thành công cùng Marketing Online’;

–         Đ/c. Phan Lê Na tổng hợp hồ sơ đề nghị xét chuyển Đảng chính thức của đảng viên dự bị.