Bộ môn Quản lý đất đai

​ ​ ThS. ĐỖ THỊ LAN ANH
– Chức vụ: Phó trưởng bộ môn (Phụ trách)
– Email: anhdtl@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0974 405 877
​ ​​ TS. KHƯƠNG MẠNH HÀ
– Chức vụ: Phó trưởng khoa
– Email: hakm@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0914 257 747
​ ​​ ThS. LÊ THỊ HƯƠNG THÚY
– Chức danh: Giảng viên
– Email: thuylth@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0977 245 100
​ ​​ ThS. VŨ TRUNG DŨNG
– Chức danh: Giảng viên
– Email: dungvt@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0983 847 981
​ ​​ ThS. TRỊNH XUÂN HUY
– Chức danh: Giảng viên
– Email: huytx@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 01685 526 682
ThS. TRẦN VĂN HẢI
– Chức danh: Giảng viên (Kiêm giảng)
– Email: haitv@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 0913986198
ThS. NGHIÊM THỊ HOÀI
– Chức danh: Giảng viên
– Email: hoaint@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 01667 106 117
ThS. TRẦN THỊ HIỀN
– Chức danh: Giảng viên
– Email: hientt@bafu.edu.vn
– Điện thoại: 01679 552 866
TS. PHÙNG GIA HƯNG
– Chức danh: Giảng viên (Kiêm giảng)
– Email: hungphunggia@yahoo.com.vn
– Điện thoại: 0913 051 970
TS. NGUYỄN BÌNH NHỰ
– Chức danh: Giảng viên (Kiêm giảng)
– Điện thoại: 0979 874 534
– Email: nhunb@bafu.edu.vn
 

TS. NGUYỄN VĂN VƯỢNG
– Chức danh: Giảng viên (Kiêm giảng)
– Email: vuongdhnlbg@gmail.com
– Điện thoại: 0915 062 838
KS. TRẦN THÀNH LONG
– Chức danh: Kỹ sư
– Email: thanhlongtnmt@gmail.com
– Điện thoại: 0355 400 750