Giới thiệu khoa

THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
          Khoa Tài nguyên và Môi trường (thuộc Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang) được thành lập ngày 01/8/2011 trên cơ sở Khoa Quản lý đất đai (thuộc Trường Cao đẳng Nông Lâm Bắc Giang). Để phù hợp với từng giai đoạn, Khoa đã nhiều lần đổi tên:

– Khoa Địa chính – Trường Trung cấp Nông nghiệp Trung ương (1995 – 1999);
– Khoa Quản lý đất đai – Trường Cao đẳng Nông – Lâm Bắc Giang (2000 – 2010);
– Khoa Tài nguyên và Môi trường – Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang (2011 đến nay).

         Qua gần 30 năm xây dựng và phát triển hàng ngàn sinh viên các thế hệ của Khoa đã tốt nghiệp ra trường phần lớn đã tìm được công việc phù hợp với khả năng và ngành nghề đào tạo, trong đó có nhiều người đang đảm nhiệm vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương. Thầy cô giáo và sinh viên các thế hệ đã và đang có những đóng góp rất tích cực vào sự phát triển lớn mạnh của Khoa ngày hôm nay.
       Được giao nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Quản lý đất đai và Quản lý tài nguyên & môi trường ở bậc đại học và bậc cao học ngành Quản lý đất đai. Hiện tại Khoa đang quản lý 13 lớp sinh viên chính quy học tập tại trường và 07 lớp liên thông vừa học vừa làm tại các địa phương với tổng số gần 1000 sinh viên đang theo học.
         Về tổ chức bộ máy, Khoa có 27 cán bộ, viên chức đang sinh hoạt tại hai bộ môn: Bộ môn Quản lý đất đai và Bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường. Trong đó, cán bộ giảng viên có trình độ tiến sĩ là 08, trình độ thạc sĩ là 16. Ngoài ra, Khoa còn mời nhiều giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, ngoại khóa nghề nghiệp và tham gia các hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp và luận văn thạc sĩ.
         Hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học của Khoa đã có bước phát triển mạnh mẽ, nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại được Nhà trường đầu tư để phục vụ yêu cầu đào tạo đã góp phần bổ sung, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện tại, Khoa đang liên kết với nhiều cơ quan, doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên được thực hành, thực tập trong môi trường thực tế, đáp ứng mục tiêu đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội.
         Gần 30 năm xây dựng và phát triển, với sự lao động nghiêm túc và sáng tạo, các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên của Khoa đã khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp.
         Với những kết quả đó, Khoa đã nhiều năm được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen. Vị thế của Khoa ngày càng được nâng cao, chất lượng đào tạo ngày càng được khẳng định, Khoa Tài nguyên & Môi trường, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã và đang là địa chỉ tin cậy để các bạn sinh viên theo học.
QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
320 QĐ vv quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khoa Tài nguyên và Môi trường                                                                                                     
                                 

Địa chỉ liên hệ:
Khoa Tài nguyên và Môi trường – Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
Phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại hotline: 0977.588.187
Email:         khoatnmt@bafu.edu.vn
Website :    http://tnmt.bafu.edu.vn/