LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 28, từ ngày 06 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020)

550
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai   06/7
14h00’ Họp BCH Công đoàn trường mở rộng ThS. Phan Lê Na ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung Phòng họp số 2
Thứ ba    07/7
8h00’ Họp Khoa (bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020; triển khai nhiệm vụ công tác Quý 3) Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Thứ tư      08/7
Thứ năm  09/7
Thứ sáu   10/7
07h30’ Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Hội trường B5
Thứ  bảy  11/7
Buổi sáng: 07h30’

Buổi chiều: 13h30’

Bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 3 ngành QLĐĐ Ban chủ nhiệm Khoa, thành viên Hội đồng và giảng viên Bộ môn QLDD Chủ tịch các Hội đồng Phòng trực HĐ

403-B5 ;

Phòng Bảo vệ : 503-B5, 603-B5

Chủ nhật 12/7
Buổi sáng:

07h30’

Bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 3 ngành QLĐĐ Ban chủ nhiệm Khoa, thành viên Hội đồng và giảng viên Bộ môn QLDD Chủ tịch các Hội đồng Phòng trực HĐ

403-B5 ;

Phòng Bảo vệ : 503-B5, 603-B5

Nhắc việc:

–        Thầy Hà – Phó trưởng khoa chỉ đạo các bộ phận hoàn thiện việc rà soát và chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm toán năm 2020 theo Thông báo sô 532/TB-ĐHNLBG-TCKT ngày 26/6/2020 (tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng trước ngày 10/7/2020).

–        Cán bộ phụ trách các dự án tổng hợp kết quả và kế hoạch dự kiến thực hiện đến khi kết thúc dự án báo cáo Trưởng khoa bằng văn bản trước 16h30’ ngày 07/6/2020.