LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 15 từ ngày 09 – 15/4/2018)

425

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  09/4

13h30’

Làm việc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Yên Thế Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

TT Bồi dưỡng Chính trị Yên Thế

TT. Cầu Gồ,

Yên Thế

Thứ ba  10/4

08h00’

Họp Chi bộ mở rộng Toàn thể đảng viên trong Chi bộ và Trưởng, phó các đoàn thể Bí thư Chi bộ

Đc. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa
14h00’ Họp triển khai lịch thi đấu thể thao Chào mừng Ngày 30/4 và 01/5/2018 Chủ tịch CĐBP

ThS. Phan Lê Na

Chủ tịch CĐT

Th.S. Nguyễn Thị Kim Nhung

Phòng họp số 2

Thứ tư  11/4

9h00’

Họp Khoa Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ năm 12/4
Thứ sáu  13/4                                                            

14h00’

Họp rà soát ngân hàng câu hỏi thi tuyển sinh thạc sĩ ngành Quản lý đất đai Ban chủ nhiệm Khoa và cán bộ được phân công (Ô. Hà, Bà Bình, Ô. Huy, Bà Hoài) Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ  bảy 14/4
Chủ nhật 15/4
Nhắc việc:

–         Giảng viên nộp bộ đề thi mới đối với các học phần chưa có đề thi, nộp lại đề thi đối với các môn đã nộp đề từ kỳ trước nhưng có sự thay đổi cho Giáo vụ Khoa để tổng hợp chậm nhất ngày 10/4/2018;

–         Bộ môn QLTNMT nộp Đề án xây dựng Phòng thí nghiệm trọng điểm cho Trưởng Khoa trước ngày 14/4/2018;

–         Giảng viên được phân công nộp ngân hàng câu hỏi thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành QLDD cho Trưởng Khoa trước ngày 13/4/2018;

–         Cán bộ, giảng viên đăng ký lại thời gian thực hiện TVTS (nếu có thay đổi) với Văn phòng Khoa để theo dõi.