Lịch công tác tuần 11 (từ ngày 12 đến 18/3/2018)

546

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  12/3
14h00’ Họp công tác chuẩn bị quay Video-Clip Đại diện BCN Khoa (Thầy Hà), Cô Lê Na, Cô Hoài, Cô Hậu, Cô Phạm Trang, Cô Huyền và sinh viên được triệu tập

Phó trưởng khoa

TS. Khương Mạnh Hà

Phòng họp Khoa

Thứ ba  13/3
Thứ tư  14/3
14h30’ Hội nghị triển khai công tác tư vấn

tuyển sinh năm 2018

Trưởng khoa và cán bộ tham gia TVTS tại các trường THPT năm 2018

Phó hiệu trưởng

TS. Đoàn Văn Soạn

Hội trường B5

16h30’ Giải Bóng đá Nam sinh viên:

Khoa TN&MT – Khoa Lâm nghiệp

Cán bộ, viên chức và sinh viên Khoa Tài nguyên và Môi trường tham gia cổ vũ

BCH Liên chi đoàn

Sân vận động

Thứ năm 15/3                                                        
8h00’ Làm việc với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Yên Thế Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phó hiệu trưởng

TS. Đoàn Văn Soạn

TT Cầu Gồ, huyện Yên Thế

14h00’ Họp HĐTS Sau đại học : Thông qua kết quả trúng tuyển cao học Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

19h15 Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học       2017-2018 Toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên Khoa tài nguyên và Môi trường

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Hội trưởng B5

Thứ sáu  16/3                                                           
08h00’ Họp HĐ Khoa học – Đào tạo : Kiểm tra xác nhận các điều kiện mở ngành Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

14h00’ Họp Bộ môn Quản lý đất đai Cán bộ, viên chức Bộ môn QLDD

Phó trưởng khoa

TS. Khương Mạnh Hà

Phòng họp Khoa

Thứ  bảy 17/3
Chủ nhật 18/3
Nhắc việc:

Cố vấn học tập hoàn thiện điểm rèn luyện HKI, năm học 2017-2018 nộp cho Giáo vụ khoa để tổng hợp chậm nhất 15h00 ngày 12/3/2018;

– Cán bộ, viên chức lưu ý công chuẩn bị các nội dung phục vụ hội nghị sơ kết học kỳ I, năm học 2017-2018 theo kế hoạch đã được phân công.