Gặp mặt cựu sinh viên lớp 41D1 – ngành Quản lý...

     Ngày 21/7/2024, buổi gặp mặt cựu sinh viên Lớp 41D1 – ngành Quản lý đất đai – Khoa Địa chính, Trường Cao...

Bắc Giang đánh dấu lần thứ 2 xuất hiện trong TOP 5 về Chỉ...

     Ngày 9/5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa...

Đánh giá Thuyết minh Nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2024

       Ngày 8/4/2024, tại Phòng họp Khoa Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa đã tiến...

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2022

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm 2022: "Sản xuất nước lau sàn hữu cơ từ vỏ các loại trái cây phục vụ...

Thông báo Tuyển sinh Đại học liên thông (phối hợp với...

759 TB tuyển sinh đại học liên thông hình thức VLVH năm 2024 (CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên)

Tuyển sinh Đại học liên thông (phối hợp với Trường Trung...

Tuyển sinh Liên thông ĐH, VB2 (Trung cấp KTKT Phương Nam) 2024

Tuyển sinh Đại học liên thông (phối hợp với Trường Cao...

681 TB tuyển sinh đại học liên thông hình thức VLVH năm 2024 (CĐ Nông nghiệp Nam Bộ)

Ngành Quản lý đất đai tuyển sinh đại học chính quy...

          Thực tế cho thấy, Quản lý đất đai là công việc hấp dẫn đối với một bộ phận không...

TIN MỚI