Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 29/5 đến ngày 4/6/2017)

499

 

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Tuần từ ngày 29/5 đến ngày 04/6/2017)

 

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai (29/5)

9h00

Họp Chi bộ Toàn thể đảng viên trong Chi bộ Bí thư Chi bộ

Đ/c. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

14h00

Sát hạch hết tập sự cho Ô. Long Đại diện BCN khoa (Ô Hà), Trưởng BM QLDD, Chủ tịch CĐBP và Bà Hoài Phó trưởng khoa

TS. Khương Mạnh Hà

Phòng họp Khoa

Thứ ba (30/5)

7h00

(Cả ngày)

Khảo sát thực địa phục vụ Dự án

Đo đạc cấp GCNQSDĐ

Đại diện BCN khoa (Ô. Bài) và cán bộ Bộ môn QLDD (Ô. Huy, Long) Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Huyện Lục Ngạn

Thứ 4 ( 31/5)

8h00

Họp khoa: Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2017 Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

16h50-17h10

Tuyển chọn nhiệm vụ KHCN

đợt 3/2017

Trưởng khoa, Trưởng BM và Chủ nhiệm các đề tài NCKH Phó hiệu trưởng

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Phòng họp số 2

Thứ 5 (01/6)

13h30

Thẩm định bài giảng cấp Khoa Tổ thẩm định theo Quyết định

của Trưởng khoa

Tổ trưởng các Tổ thẩm định

Phòng họp Khoa

Thứ 6 (02/6)
Thứ  Bảy (03/6)       

8h00

Ngày hội Tư vấn – Giới thiệu

việc làm năm 2017

Đại diện BCN khoa, Cố vấn học tập và các lớp sinh viên được triệu tập Phó trưởng khoa

TS. Khương Mạnh Hà

Phòng họp khoa

Chủ nhật (04/6)       
Nhắc việc:

– VP Khoa tổng hợp dự thảo kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018; kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm 2016; danh sách dự kiến hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp báo cáo Trưởng khoa trước ngày 30/3/2017 ;

– Ô. Hà – Phòng Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Dự án đo đạc cấp GCNQSDĐ tại Lục Ngạn ;