Chương trình đào tạo ĐH chính quy ngành Quản lý TNMT

8. Cấu trúc của chương trình đào tạo TT Mã học phần Tên học phần Số TC Lý thuyết Thực hành 8.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương 35     8.1.1. Lý luận Mác...

Đề cương CTĐT Thạc sỹ ngành QLDD

DE-CUONG-2022Download

CTĐT Thạc sỹ ngành QLDD năm 2021

2021-553-QD-ban-hanh-chuan-dau-ra-va-CTDT-thac-si-theo-dinh-huong-ung-dung-28.07.2021Download

Đề cương chi tiết các môn học ngành Quản lý đất đai

TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CTĐT NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Khoa: Tài nguyên và Môi trường STT Mã học phần Tên học phần Link download 1 LLC2013 Triết học Mác...

Chương trình dạy học ngành Quản lý đất đai

chương trình dạy học ngành QLDD_0001

Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai năm 2020

4. Chương trình đào tạo QLDD 2020

Chuẩn đầu ra ngành Quản lý đất đai năm 2020

630 QĐ Ban hành Mục tiêu và chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc ĐH chính quy Chuẩn đầu ra_QLDD2020

Kế hoạch giảng dạy

  Kế hoạch giảng dạy năm học 2021 - 2022 Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Kế hoạch giảng dạy năm...

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2017 BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2020

TIN MỚI

Thông tin về Chế độ chính sách và quyền lợi đối với sinh viên...

   Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang là trường đại học công lập, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông...

Sinh viên Đại học chính quy ngành Quản lý đất đai Khóa 10 (niên...

      Ngày 28/5/2024 Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang đã tổ chức bảo...

Tuyển sinh Đại học liên thông (phối hợp với Trường Trung cấp KTKT Phương...

Tuyển sinh Liên thông ĐH, VB2 (Trung cấp KTKT Phương Nam) 2024

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày...

    Với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá" (Land restoration, desertification and drought resilience), Ngày Môi trường...

Tuyển sinh Đại học liên thông (phối hợp với Trường Cao đẳng Nông nghiệp...

681 TB tuyển sinh đại học liên thông hình thức VLVH năm 2024 (CĐ Nông nghiệp Nam Bộ)