LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 15: Từ ngày 06 đến ngày 12 tháng 4 năm 2020)

433
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai  06/4                                                                                                
Thứ ba  07/4
Thứ tư  08/4
Thứ năm 09/4                                               
08h30’ Hội nghị Cán bộ chủ chốt (Họp trực tuyến) Trưởng khoa, Phó trưởng khoa PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Văn phòng Khoa
Thứ sáu  10/4
08h00’ Họp Đảng ủy TS. Nguyễn Văn Bài PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2
Thứ  bảy 11/4                                                           
Chủ nhật 12/4
Nhắc việc: Cán bộ, viên chức trong đơn vị thực hiện đầy đủ và đảm bảo về tiến độ các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch làm việc tại nhà để phòng chống dịch bệnh Covid-19.