LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 36: từ ngày 3/9 đến ngày 8/9/2019)

198
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai  02/9                                                                     Nghỉ Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam  02/9/2019
Thứ ba  03/9
13h30’ Họp giao ban Khoa Chi ủy, Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, Giáo vụ và đại diện các đoàn thể TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
15h30’ Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ TS. Nguyễn Văn Bài PGS.TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 1
Thứ tư  04/9
08h00’ Họp BCH Công đoàn trường mở rộng ThS. Trần Thị Hiền ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung Phòng họp số 2
09h00’ Sát hạch hợp đồng giảng dạy thực hành     (Ô. Trần Thành Long) Ban chủ nhiệm Khoa, giảng viên Bộ môn QLDD và cán bộ quan tâm TS. Nguyễn Văn Bài Khu vực trước Sân khấu ngoài trời
Thứ năm 05/9
08h00’ Lễ khai giảng trường THPT Thân Nhân Trung TS. Nguyễn Văn Bài TS. Diêm Đăng Huân Hội trường B5
14h00’ Họp Đảng ủy TS. Nguyễn Văn Bài PGS.TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2
Thứ sáu  06/9
Thứ  bảy 07/9
Chủ nhật 08/9
08h30’ Lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp    Thạc sĩ Trưởng Khoa, đoàn thể và toàn thể học viên cao học khóa 2, khóa 3, khóa 4 PGS.TS. Nguyễn Quang Hà Hội trường B5
Nhắc việc: – Cố vấn học tập các lớp thông báo triệu tập sinh viên tham gia Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 (07h00’ ngày 09/9/2019 tại Phòng B401); – Văn phòng Khoa thông báo triệu tập học viên cao học ngành Quản lý đất đai Khóa 2, 3, 4 tham dự Lễ Bế giảng và Phát bằng tốt nghiệp theo kế hoạch (riêng học viên Khóa 2 có mặt từ 08h00’ để hoàn thiện thủ tục nhận bằng tốt nghiệp). – Ô. Hà, Bà Thơm hỗ trợ cán bộ Phòng Đào tạo ổn định tổ chức, hướng dẫn học viên thủ tục, trang phục để nhận Bằng.