Phòng thực hành máy tính

Phòng Máy tính thực hành Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang được trang bị hiện đại, đồng bộ đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên các ngành đào tạo Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường, trong những năm qua được sự quan tâm của Nhà trường, hệ thống máy tính và các trang thiết bị, phần mềm chuyên ngành của Phòng máy tính thực hành đã được đầu tư hiện đại, đồng bộ với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội.

      Phòng máy tính thực hành của Khoa Tài nguyên và Môi trường là một phòng học chuyên, được trang bị điều hòa nhiệt độ, máy chiếu Projector, hệ thống máy chủ, kết nối Internet, bao gồm 50 máy được được cài đặt đầy đủ các phần mềm chuyên ngành MicroStation, MapInfo, Autocad, ArcGIS, Villis… phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, thực hành, thực tập các môn học: Trắc địa, Viễn thám RS (Remote Sensing), Hệ thống thông tin địa lý GIS (Geographical Information System), Hệ thống thông tin đất LIS (Land Information System), Hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System), Xây dựng bản đồ đất, Ứng dụng tin học trong thành lập bản đồ (bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng – quy hoạch sử dụng đất, bản đồ hiện trạng môi trường…), Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch cảnh quan, Quy hoạch khu dân cư nông thông và đô thị, Đăng ký và thống kê đất đai, Mô hình hóa trong quản lý tài nguyên môi trường…
Địa chỉ liên hệ: 
Phòng máy tính thực hành, Tầng 2 – Tòa nhà B1
Cán bộ quản lý  :   Trần Văn Hải
Điện thoại          :   0913 986 198
Email                  :   haitv@bafu.edu.vn