Lịch công tác tuần 10 (từ ngày 05/3 đến 11/5/2018)

459

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  05/3
Thứ ba  06/3

08h00’

(Cả ngày)

Họp triển khai kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2018

Ban chủ nhiệm khoa (Ô. Bài) và cán bộ được phân công

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ tư  07/3
14h00’ Họp xét tốt nghiệp lớp DL-KETOAN5B

Hội đồng xét tốt nghiệp

TS. Đoàn Văn Soạn

Phòng họp số 2

Thứ năm 08/3                  Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2018
14h00’ Họp triển khai kế hoạch công tác        tháng 3/2018

Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ sáu  09/3   

13h30’ Họp Chi bộ

Toàn thể đảng viên trong Chi bộ

Bí thư Chi bộ

Đ/c. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

    

Thứ  bảy 10/3
Chủ nhật 11/3
Nhắc việc:

Giảng viên hướng dẫn tổ chức kiểm tra tình hình sinh viên thực tập tại cơ sở, đánh giá tiến độ thực tập của sinh viên;

– Cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện quy định về chế độ làm việc, lên lớp theo Thông báo số 195/TB-ĐHNLBG ngày 27/02/2018 của Hiệu trưởng.