LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 (từ ngày 29/01 đến ngày 04/02/2018)

374

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  29/01
14h00’ Họp xét kỷ luật học viên cao học Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Bộ môn QLDD, Bí thư LCĐ, Chủ tịch LCHSV Giáo vụ Khoa, Đại diện BCS lớp CH-QLDD1A và học viên vi phạm kỷ luật

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa
Thứ ba  30/01
Thứ tư  31/01
Thứ năm 01/01
08h00’ Họp xét kỷ luật học viên cao học Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phó hiệu trưởng

TS. Đoàn Văn Soạn

Phòng họp số 02
14h00’ Triển khai công tác tuyển sinh năm 2018 Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 02
Thứ sáu   02/01                                                           
15h00’ Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017; Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng Chi ủy Chi bộ Tài nguyên và Môi trường (Đ/c. Bài; Hà; Lê Na) Bí thư Đảng ủy

TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2
Thứ  bảy 03/01
Chủ nhật 24/01
Nhắc việc:

–         Ô Hà – Phó trưởng khoa rà soát, hoàn thiện kế hoạch tuyển sinh năm 2018 của đơn vị nộp Trung tâm TS&GTVL trước 15h00 ngày 30/01/2018 qua địa chỉ email: haitv@bafu.edu.vn;

–         Nhà trường sẽ có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chế độ lên lớp, Ban chủ nhiệm Khoa đề nghị giảng viên thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian lên lớp và thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết học.