Các cấp, bậc đào tạo

Các ngành, cấp bậc đào tạo của khoa Tài nguyên và Môi trường

1. Bậc Đại họcamazon sex toys
nike air max 90 womens
adidas slides yeezy
sex toys
custom soccer uniforms
cheap sex toys
custom soccer uniforms
custom jersey
best jordan 1 colorways
nike air jordan low
nfl shop free shipping
custom wigs
couples sex toys
nike air jordan 11
best sex toys

1.1.  Đại học Chính quy
– Đào tạo Đại học chính quy ngành Quản lý đất đai
– Đào tạo Đại học chính quy ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
1.2. Đại học liên thông
– Đào tạo liên thông Trung cấp – Đại học ngành Quản lý đất đai
– Đào tạo liên thông Cao đẳng – Đại học ngành Quản lý đất đai
1.3. Đại học vừa làm – vừa học
Đào tạo Đại học vừa làm – vừa học ngành Quản lý đất đai
Đào tạo Đại học vừa làm – vừa học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
1.4. Đại học văn bằng 2
Đào tạo Đại học văn bằng 2 ngành Quản lý đất đai
Đào tạo Đại học văn bằng 2 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

2. Bậc sau đại học

– Đào tạo Thạc sĩ  ngành Quản lý đất đai

3. Bậc Cao đẳng

– Đào tạo Cao đẳng chính quy ngành Quản lý đất đai
– Đào tạo Cao đẳng chính quy ngành Quản lý tài nguyên và môi trường