LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 15 từ ngày 09...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  09/4 13h30’ Làm việc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Yên Thế Trưởng Khoa TS. Nguyễn Văn Bài TT...

Lịch công tác tuần 44 (từ ngày 5/6 đến ngày 11/6/2017)

Lịch công tác tuần_Từ 5-11 thang 6 năm 2017_Khoa TNMT

Lịch công tác Tuần 22 (từ ngày 27/5 đến ngày 02/6 năm 2019)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  27/5 14h00’ Họp kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án tại Lục Ngạn, Hiệp Hòa Trưởng...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 26, từ ngày 22...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   22/6 10h00’ Họp giao ban Khoa Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, đại diện các đoàn...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần từ 24 đến ngày...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  24/7 14h00’ Họp triển khai Chương trình Nông thôn mới giai đoạn 2 Trưởng khoa TS. Nguyễn Văn Bài Phó...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 10: từ ngày 02...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  02/3                                                                                                14h00’ Họp đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế tổ chức và Hoạt...

Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 09 đến ngày 15/7/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai 09/7 Thứ ba 10/7 09h00’ Mở thầu gói thầu số 02: Cung cấp thiết bị thí nghiệm Trưởng khoa TS....

Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 08 đến ngày 14/5/2017)

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần từ ngày 08 đến ngày 14/5/2017) Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   (08/5) 7h00’ Làm...

Lịch công tác Tuần 36 (từ ngày 3/9 đến ngày 9/9/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  03/8 Thứ ba  04/8 Thứ tư  05/8 Thứ năm 06/8 10h00' Họp nhóm thực hiện đề...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần từ ngày 04/9 –...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  04/9 Thứ ba  05/9 15h00’ Họp thường trực hội đồng đào tạo, hội đồng tuyển sinh VLVH Trưởng khoa TS....

TIN MỚI

Đại hội Công đoàn bộ phận Khoa Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ...

Sáng thứ 6 ngày 14 tháng 4 năm 2023, Khoa Tài nguyên và Môi trường long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn...

Tiềm năng học tập ngành Quản lý tài nguyên và môi trường – ngành...

Giới thiệu chung Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn...

Online Dating Safety and How to Recognize Red Flags

One of the key questions surrounding online dating is whether these platforms lead to long-term relationships. Some 53% of adults under 30 have ever...

Hook Up on Tinder

Since dating can be stressful, there is the possibility of humor to try to reduce tensions. In a new study published in the Proceedings...