Lịch công tác Tuần 20 (từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 5 năm 2019)

411

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  13/5

09h30’

Họp rà soát kế hoạch đào tạo năm học         2019 – 2020 Ban chủ nhiệm Khoa, Bà Lan Anh, Lê Na và Giáo vụ Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ ba  14/5
Thứ tư  15/5

06h00’

Làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mỹ An huyện Lục Ngạn Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa và cán bộ được phân công (Ô. Hà, Ô. Long) Phòng TNMT Lục Ngạn

Lục Ngạn

Thứ năm 16/5

14h00’

Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 – năm 2019 Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Hiệu trưởng

PGS. TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

Thứ sáu   17/01

13h30’

Họp Chi bộ: Sinh hoạt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh Đảng viên trong Chi bộ và toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị Bí thư Chi bộ

Đ/c. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

15h00’ Họp Khoa Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa
Thứ  bảy 18/01
Chủ nhật 19/01                                            
Nhắc việc: Tổ công tác tại Lục Ngạn (Ô. Hà chủ trì) chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kê khai, đăng ký cấp GCNQSDĐ, những tồn tại, vướng mắc đến hết ngày 14/5/2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tiếp theo (báo cáo Trưởng khoa qua email trước 15h00’ ngày 14/5/2019).