LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần từ 12 đến ngày 18/6/2017)

503
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm

Thứ hai   (12/6)

7h00

(Cả ngày)

Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Đại học chính quy Khóa 3 – Ngành Quản lý đất đai Các Hội đổng bảo vệ khóa luận theo QĐ Chủ tịch các Hội đồng Giảng đường B5

(606, 607)

Thứ ba  (06/6)

7h00

(Cả ngày)

Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Đại học chính quy Khóa 3 – Ngành Quản lý đất đai Các Hội đổng bảo vệ khóa luận theo QĐ Chủ tịch các Hội đồng Giảng đường B5

(606, 607)

14h00’ Họp thông qua kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018 ThS. Phạm Quốc Thăng

(đại diện Trưởng khoa tham dự)

TS. Đoàn Văn Soạn Phòng họp số 2

Thứ 4  ( 07/6)

7h00

(Cả ngày)

Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Đại học chính quy Khóa 3 – Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường Các Hội đổng bảo vệ khóa luận theo QĐ Chủ tịch các Hội đồng Giảng đường B5

(606, 607)

Thứ 5  (08/6)

7h00

(Cả ngày)

Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Đại học chính quy Khóa 3 – Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường Các Hội đổng bảo vệ khóa luận theo QĐ Chủ tịch các Hội đồng Giảng đường B5

(606, 607)

07h00’ Đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia ThS. Phạm Quốc Thăng

(đại diện Trưởng khoa tham dự)

Ban chỉ đạo Các Huyện
10h30’ Họp xét công nhận hoàn thành tập sự đối với viên chức HĐ ThS. Đỗ Thị Lan Anh

(đại diện Trưởng khoa tham dự)

TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2

Thứ 6  (9/6)

09h00’ Phổ biến Quy chế thi THPT QG

Toàn thể cán bộ tham ra coi thi

Ban chỉ đạo thi THPT QG Hội trường B5
14h00′ Lễ kết nạp Đảng viên, Họp Chi bộ Toàn thể đảng viên trong Chi bộ BT. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa

Thứ  Bảy  (10/6)       

07h30′ Tập huấn chuyên đề: Bình đẳng giới và văn hóa gia đình Toàn thể CBVC và người lao động TS. Nguyễn Quang Hà Hội trường B5

Chủ nhật  (11/6)       

08h00’ Ra quân chiến dịch TNTN Hè 2017 Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

TS. Nguyễn Tuấn Điệp Hội trường B5

Nhắc việc:  Cán bộ, giảng viên nghiên cứu kỹ hướng dẫn nghiệp vụ cán bộ tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017