Phòng Thiết bị đo đạc – bản đồ

Phòng Thiết bị Đo đạc – Bản đồ Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang với nhiều loại máy móc, thiết bị hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu thực hành, thực tập của sinh viên.

Phòng Thiết bị công nghệ Đo đạc – Bản đồ thuộc Bộ môn Quản lý đất đai (Địa chỉ Tầng 2 – Tòa nhà C) được đầu tư trang bị nhiều loại máy móc, thiết bị hiện đại, đồng bộ nhằm mục đích phục vụ hoạt động học tập, thực hành, thực tập nghiên cứu khoa học của cán bộ giáo viên và sinh viên thuộc lĩnh vực Quản lý đất đai. Cụ thể:
– Đo đạc, thành lập và in ấn bản đồ các loại.
– Công nghệ định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System).
– Hệ thống thông tin địa lý GIS (Geographical Information System)
– Công nghệ Viễn thám RS (Remote Sensing) trong thành lập bản đồ, trong phân tích, dự báo, quản lý tài nguyên thiên nhiên.
– Tham gia thực hiện các dự án, các dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ về lĩnh vực đo đạc, thành lập bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường…

Danh mục thiết bị, máy móc
Tên thiết bị Số lượng Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị, máy móc
Máy tính 50
– Thực hành các môn học, được cài đặt các phần mềm chuyên ngành Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường.
– Đào tào cấp chứng chỉ tin học ứng dụng: Autocad, MapInfo, MicroStation, ArcGIS…
Máy in mầu A0 Hp designjet 500 01 In bản đồ khổ lớn (A0) phục vụ đào tạo và các dự án sản xuất.
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 235N, Topcon ES 105 (Japan) 02 Phục vụ sinh viên thực hành, thực tập các môn học thuộc chuyên ngành đào tạo Quản lý đất đai:
– Trắc địa; Thực hành trắc địa; Trắc địa địa chính; Đo đạc thành lập bản đồ các loại;
– Ứng dụng công nghệ số trong đo vẽ, thành lập bản đồ.
Máy toàn đạc điện tử Topcon ES 105 (Japan) 02
Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM 332  (Japan) 02
Máy kinh vĩ điện tử 02
Máy kinh vĩ cơ 11
Máy thủy bình cơ Sokia B30 05
Máy thủy bình cơ Nikon AC2S 02
Máy thủy bình cơ Pentax AP 228 02
Máy GPS trạm Huace X20 03 Thực hành, thực tập các môn học về Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) trong quản lý đất đai.
Máy GPS cầm tay Garmin 72 01
Hình ảnh một số thiết bị, máy móc
 
Địa chỉ liên hệ: 
Phòng Thiết bị đo đạc – bản đồ, Tầng 3 – Tòa nhà C
Cán bộ quản lý  :   Trần Văn Hải
Điện thoại           :   0913 986 198
Email                   :   haitv@bafu.edu.vn