Lịch công tác Tuần 22 (từ ngày 27/5 đến ngày 02/6 năm 2019)

388

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  27/5
14h00’

Họp kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án tại Lục Ngạn, Hiệp Hòa

Trưởng khoa và cán bộ được phân công tham gia thực hiện các Dự án TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

Thứ ba  28/5
Thứ tư  29/5
Thứ năm 30/5
09h00’

Họp xét đề nghị công nhận sáng kiến         năm học 2018-2019

Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn,    Trưởng các đoàn thể và Giáo vụ TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

14h00’

Họp Đảng ủy

TS. Nguyễn Văn Bài PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

Thứ sáu   31/5
7h30’

Tập trung thí sinh dự thi Cao học ngành QLDD

Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Bộ môn QLDD và giáo viên ôn thi (Thầy Hà, Cô Bình, Cô Hoài) TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

9h30’

Sát hạch giảng viên tập sự cấp Khoa (Cô Đặng Thu Huyền)

Ban chủ nhiệm Khoa, giảng viên Bộ môn QLTNMT và cán bộ quan tâm TS. Nguyễn Văn Bài

Giảng đường B5

14h00’

Làm thủ tục thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thành viên HĐ theo QĐ số 05 ngày 08/1/2019, QĐ số 54 ngày 18/2/2019 và các thí sinh dự thi. PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Tầng 2 nhà B5

Thứ  bảy 01/6
07h00’

Thi môn không chủ chốt ngành

(Trắc địa)

Thành viên HĐ theo QĐ số 05 ngày 08/1/2019, QĐ số 54 ngày 18/2/2019 và các thí sinh dự thi. PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Tầng 2 nhà B5

13h30’

Thi môn chủ chốt ngành

(Quản lý – Quy hoạch đất đai)

Thành viên HĐ theo QĐ số 05 ngày 08/1/2019, QĐ số 54 ngày 18/2/2019 và các thí sinh dự thi. PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Tầng 2 nhà B5

Chủ nhật 02/6                                             
07h00’

Thi môn Tiếng anh

Thành viên HĐ theo QĐ số 05 ngày 08/1/2019, QĐ số 54 ngày 18/2/2019 và các thí sinh dự thi. PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Tầng 2 nhà B5

Nhắc việc: Các cá nhân, tập thể nộp hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến năm học 2017-2018 về Văn phòng Khoa để tổng hợp chậm nhất ngày 29/5/2019.