Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 24 đến 30/4/2017)

366
 LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Tuần từ 24/4 đến ngày 30/4/2017)

 

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai   (24/4)
13h55 Dự giờ đánh giá năng lực giảng dạy thực hành (Cô Phan Lê Na) BCN khoa và Trưởng BM QLTNMT Chủ tịch HĐT Trường
TS. Nguyễn Bình Nhự
Phòng TN
Môi trường
15h00’ Họp đánh giá cán bộ, viên chức để bình xét lương tăng thêm 2016 Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị Trưởng khoa
TS. Nguyễn Văn Bài
Phòng họp khoa
Thứ Ba   (25/4)
8h00’ Họp Ban tổ chức gải thể theo cán bộ, viên chức chào mừng ngày 30/4, 01/5/2017 Chủ tịch CĐBP
ThS. Phan Lê Na
Chủ tịch CĐ Trường
ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung
Phòng họp số 2
14h00 Họp Ban chấp hành Đảng ủy Đảng ủy viên
TS. Nguyễn Văn Bài
Bí thư Đảng ủy
TS. Nguyễn Quang Hà
Phòng họp số 2
16h30’ Họp thông qua kế hoạch TVTS năm 2017 BCN khoa, Trưởng các BM và Trưởng các tổ chức đoàn thể P. Trưởng khoa
TS. Khương Mạnh Hà
Phòng họp khoa
Thứ  ( 26/4)
09h30 Làm việc với Hội KHĐ Việt Nam và Viện Kỹ thuật môi trường và Sinh thái học – CHLB Đức Trưởng khoa
TS. Nguyễn Văn Bài
Phó Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Tuấn Điệp
Trưởng khoa
TS. Nguyễn Văn Bài
Phòng họp số 2
Thứ Năm  (27/4)
10h30 Họp triển khai kế hoạch TVTS năm 2017 BCN khoa, Trưởng các BM, Trưởng các đoàn thể và sinh viên tham gia Trưởng khoa
TS. Nguyễn Văn Bài
Phòng họp Khoa
14h00 Họp giao ban công tác tháng 4/2017 Trưởng khoa
TS. Nguyễn Văn Bài
Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Quang Hà
Phòng họp số 2
Thứ Sáu  (28/4)
Thứ  Bảy  (29/4)       
Chủ nhật  (30/4)       
Nhắc việc: 

– Trưởng các Bộ môn thực hiện đánh giá, phân loại CB, VC năm 2016 (theo tháng) dựa trên mức độ hoàn thành nhiêm vụ, hiệu quả công việc được phân công, tinh thần, thái độ làm việc của CB, VC phục vụ cuộc họp chiều 24/4/2017.
– Giáo viên môn học và CVHT tăng cường quản lý kế hoạch đào tạo, thực hành thực tập, quản lý việc chấp hành các quy định của sinh viên.