LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 10: từ ngày 02 đến 08 tháng 3 năm 2020)

354
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai  02/3                                                                                               
14h00’ Họp đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học     Nông – Lâm Bắc Giang Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Thứ ba  03/3
08h00’ Kiểm tra công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở TS. Nguyễn Văn Bài PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 02
14h30’ Họp Ban tổ chức Ngày đoàn viên, chương trình tư vấn hướng nghiệp trải nghiệm Một ngày làm sinh viên TS. Nguyễn Văn Bài

(theo QĐ số 48/QĐ-ĐHNLBG-ĐTN ngày 25/02/2020)

TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng họp số 02
Thứ tư  04/3
Thứ năm 05/3
15h30’ Công bố các Quyết định điều chuyển, bổ nhiệm cán bộ các đơn vị Ban chủ nhiệm Khoa (Ô. Bài, Ô. Hà) PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 02
Thứ sáu  06/3
10h30’ Gặp mặt nữ cán bộ, viên chức nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2020 Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Thứ  bảy 07/3                                                           
09h00’ Tập trung thí sinh trúng tuyển đợt 2 năm 2019 Ban chủ nhiệm Khoa (Ô. Hà) và thí sinh trúng tuyển đợt 2 năm 2019 theo QĐ số 1180/QĐ-ĐHNLBG ngày 27/12/2019 TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp số 02
Chủ nhật 08/3
Nhắc việc:

– Toàn thể cán bô, viên chức tham cổ vũ giải thể thao nữ công chào mừng ngày 08/3/2020 (17h30’ các ngày Thứ 2, Thứ 3, Thứ và Thứ 6);

– Cán bộ, viên chức nghiên cứu dự thảo Quy chế tổ chức và Hoạt động của Trường và chuẩn bị ý kiến đóng góp tại cuộc họp đơn vị.