Kế hoạch chào mừng ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam In
Thứ tư, 31/12/2014 16:04

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH HỘI SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM

BẮC GIANG

Số:20KH/HSV

 

 

 

Bắc Giang, ngày 15 tháng 12  năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên

và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2015)

 


Thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống HSSV và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2015); căn cứ kế hoạch của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, tỉnh Đoàn Bắc Giang về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống HSSV và Hội sinh viên Việt Nam.

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, Ban Chấp hành Hội Sinh viên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống HSSV Việt Nam, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Giáo dục cho học sinh, sinh viên về các giá trị truyền thống ngày học sinh - sinh viên Việt Nam thông qua các chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực.
- Giới thiệu, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện 02 cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”.

- Tạo môi trường gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa học sinh, sinh viên các lớp, các khoa trong trường.

- HSSV trong trường tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động do Hội SV tổ chức, thi đua lập thành tích chào mừng ngày truyền thống HSSV Việt Nam. Các hoạt động diễn ra phải đảm bảo an toàn, thiết thực và ý nghĩa.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Cấp trường

- Tổ chức “Lễ mít tinh kỉ niệm ngày truyền thống HSSV Việt Nam”: Dự kiến tổ chức 7h30’ ngày 08 tháng 01 năm 2015 (Thứ 5), Sân KTX sinh viên.

- Tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2013 - 2014.

- Tặng quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Phát động phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2014 - 2015.

2. Cấp tỉnh

- Tham gia giải bóng đá nữ các trường chuyên nghiệp tỉnh Bắc Giang, dự kiến các trận đấu vòng loại được tổ chức vào các ngày cuối tuần, thời gian bắt đầu từ ngày 20/12/2014.

- Tham gia Liên hoan “Vũ điệu HSSV”, số lượng: Tối thiểu là 20 người/01 đội thi, thời gian thi 09/01/2015

- Tham gia Toạ đàm giới thiệu việc làm: Số lượng 30 HSSV/01 trường Đại học. BTC kết nối các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV, giải đáp những ý kiến của HSSV.

- Tham gia Trò chơi lớn: (Có hướng dẫn riêng).

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Sinh viên Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, triển khai thực hiện.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị công tác, địa điểm và các điều kiện cơ sở vật chất để chương trình diễn ra thành công.

2. Đơn vị phối hợp

- Phòng Hành Chính tổng hợp: tạo điều kiện cho Hội Sinh viên về cơ sở vật chất như: Phòng họp số 01; xe ô tô đưa, đón sinh viên tham gia các hoạt động tại thành phố Bắc Giang, từ ngày 20/12/2014 đến 09/01/2015.

- Phòng Chính trị - Quản lý sinh viên: phối hợp tổ chức Lễ mít tinh.

3. Hội Sinh viên các Khoa

- Triển khai các hoạt động chào mừng của đơn vị trước ngày 09/01/2015, trong đó đảm bảo các hoạt động như:

+ Tổ chức các hoạt động, thi đua học tập tốt lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng ngày Truyền thống HSSV Việt Nam.

+ Xét chọn và giới thiệu các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên

5 tốt”, gửi hồ sơ giới thiệu những cá nhân và tập thể được nhận Giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” năm học 2013 - 2014 về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 26/12/2014 và gửi bàn mềm vào dịa chỉ email: hsv.bafu@gmail.com.

- Phối hợp với Hội sinh viên tổ chức các hoạt động trong dịp kỷ niệm.

- Triệu tập sinh viên đến dự buổi mit tinh ngày 08/01/2015 như sau:

+ Thành phần: lớp trưởng, lớp phó, BCH Liên chi đoàn, BCH chi đoàn các lớp, các cá nhân được khen thưởng.

+ Hội Sinh viên các khoa báo cáo tổng hợp các hoạt động chào mừng về Hội sinh viên Trường trước ngày 06 tháng 01 năm 2015.

* Mọi thông tin báo cáo, thắc mắc đề nghị liên hệ: Đ/c Trương Văn Thành - Chủ tịch Hội sinh viên. ĐT: 0982.772.284 (Văn phòng Đoàn trường).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống HSSV và Hội sinh viên Việt Nam. Ban Thư ký Hội sinh viên trường yêu cầu Hội Sinh viên các Khoa thực hiện nghiêm.

Nơi nhận:

- VP Trung ương HSV (để b/c);

- BTV tỉnh Đoàn Bắc Giang (để b/c);

- Đảng ủy, BGH (để b/c);

- Các đơn vị trong trường (để phối hợp);

- HSV các khoa, các lớp (để triển khai);

- Lưu VP, HSV.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trương Văn Thành

 

 

 

Thiết kế website Bắc Ninh

 

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen