Giới Thiệu
Giới thiệu Phòng In

1. Chức năng:
Tham mưu và trực tiếp điều hành công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Trường.
2. Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu và triển khai xây dựng và quản lý sử dụng ngân hàng đề thi hết học phần các bậc học của Trường;
- Quản lý sử dụng đề thi: Bốc thăm, in, sao đề thi hết học phần theo đúng quy trình, lịch trình và quy chế khảo thí quy định;
- Xét điều kiện dự thi của sinh viên. Tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần, thu nhận bài thi đúng quy trình, lịch trình của Bộ Giáo dục và đào tạo, đôn đốc chấm điểm, trả bài thi với các đơn vị liên quan theo quy định;
- Tổ chức các điều kiện đảm bảo chấm thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp theo sự phân công và điều hành của Hội đồng tuyển sinh (tốt nghiệp);
- Nghiên cứu và triển khai công tác kiểm định chất lượng (tự đánh giá và đánh giá ngoài) của Trường, cùng với các đơn vị trực thuộc, quản lý và hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng;
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu chỉ đạo xây dựng, thực hiện các kế hoạch, đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của Trường và các đơn vị;
- Thu thập, cập nhật các văn bản về kiểm định chất lượng giáo dục, tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các đơn vị thuộc trường và tổ chức thực hiện;
- Tổ chức điều tra chất lượng giáo dục của Trường qua đội ngũ cán bộ cơ hữu, sinh viên và các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động (sinh viên đã tốt nghiệp);
- Thực hiện chế độ quản lý, lưu trữ tài liệu, theo đúng quy định của Nhà nước và của Trường;
- Quản lý CBVC của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

- Văn phòng: Tầng 2 - nhà A1

- Điện thoại: 0204 3674 520

Đính kèm:
Tập tinGhi chúCập nhật
Tải file này (dhnlbg_bctdg_2017.compressed.pdf)Báo cáo tự đánh giá 2017 26/12/2017
 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen