Địa chỉ liên hệ các Phòng - Khoa - Trung tâm In

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

Địa chỉ: Phường Bích Động - TX Việt Yên - Bắc Giang - Tel: (0204)3 874 265 - Fax: (0204)3 874 604
Văn thư: vanthu@bafu.edu.vn - Tuyển sinh: tuyensinh@bafu.edu.vn

 

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ - ĐIỆN THOẠI

Phòng Đào tạo

- Văn phòng: Tầng 1 Nhà A1
- Điện thoại: 02043 674 532

- Email: phongdt@bafu.edu.vn

Phòng Tài chính kế toán

- Văn phòng: Tầng 1 – Nhà A1
- Điện thoại: 
02043 874 925

- Email: phongtckt@bafu.edu.vn

Phòng Hành Tổ chức - Hành chính

- Văn thư: Tầng 1, tầng 2 - Nhà A1

- Điện thoại: 02043 874 265

- Email: phonghcth@bafu.edu.vn

Phòng Khoa học & hợp tác quốc tế

- Văn phòng: Tầng 3 - Nhà A1

-  Điện thoại:  02043 840 245

- Email: phongkhhtqt@bafu.edu.vn

Phòng Khảo thí & Đảm bảo CL Đào tạo

- Văn phòng: Tầng 2 – Nhà A1
- Điện thoại: 02043  674 532

- Email: phongktdbcldt@bafu.edu.vn

Phòng Quản trị và Đầu tư

- Văn phòng: Tầng 3 – Nhà A1

- Email: phongtbdt@bafu.edu.vn

Khoa Kinh tế - Tài chính

- Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà B3
- Điện thoại: 02043 674 031

- Email: khoatckt@bafu.edu.vn

Khoa Nông học

- Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà B3
- Điện thoại: 02043 674 529

- Email: khoanh@bafu.edu.vn

Khoa Chăn nuôi - Thú y

- Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà B2
- Điện thoại: 02043 674 521

- Email: khoacnty@bafu.edu.vn

Khoa Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà B3
- Điện thoại: 02043 674 522

- Email: khoatnmt@bafu.edu.vn

Khoa Cơ điện và Công nghệ thực phẩm

- Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà B2
- Điện thoại: 02043 674 524

- Email: khoacntp@bafu.edu.vn

Khoa Lâm nghiệp

- Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà B3
- Điện thoại: 02043 674 525

- Email: khoaln@bafu.edu.vn

Khoa Lý luận chính trị - KHCB

- Địa chỉ: Tầng 4 - Nhà A1
- Điện thoại: 02043 674 526

- Email: khoallct@bafu.edu.vn

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

- Văn phòng: Tầng 3 - Nhà B1
- Điện thoại: 02046 295 386

- Email: trungtamnnth@bafu.edu.vn

Công Đoàn

- Văn phòng: Tầng 4 -Nhà A1
- Điện thoại: 02043 674 000

Đoàn Thanh Niên, Hội sinh viên

- Văn phòng: Tầng 3 - Nhà B2

- Điện thoại: 0204 3874 251

Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện

- Văn phòng: Tầng 1 và 2 - Nhà B1

- Điện thoại: 02043 604 875

- Email: trungtamtttv@bafu.edu.vn

Trung Tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao

công nghệ Nông, Lâm nghiệp

- Email: trungtamncudvacgcn@bafu.edu.vn

Trung tâm Dịch vụ Giáo dục và Sinh thái môi trường

- Văn phòng: Tầng 2 - nhà B2

- Điện thoại:

- Email:trungtamdv@bafu.edu.vn

 

BẢN ĐỒ

 

bantchc@vfu2.edu.vn

 


bandt@vfu2.edu.vn

bantckt@vfu2.edu.vn

bancthssv@vfu2.edu.vn

bankhcn@vfu2.edu.vn

banllct@vfu2.edu.vn

bannl@vfu2.edu.vn

bankt@vfu2.edu.vn

bankhcb@vfu2.edu.vn

banqltnr@vfu2.edu.vn

ttttnn@vfu2.edu.vn

tttn@vfu2.edu.vn

ttsxdv@vfu2.edu.vn

ttkl@vfu2.edu.vn

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen