Thời Khoá Biểu
. In
Thứ tư, 18/12/2013 12:27

.

Đính kèm:
Tập tinGhi chúCập nhật
Tải file này (tuan8.xls)TKB Tuần 8TKB Tuần 8 (HKI - 2018 - 2019): Từ ngày 24/9 - 30/9/201822/09/2018
Tải file này (tuan7.xls)TKB Tuần 7TKB Tuần 7 (HKI - 2018 - 2019): Từ ngày 17/9 - 23/9/201814/09/2018
Tải file này (tuan6.xls)TKB Tuần 6TKB Tuần 6 (HKI - 2018 - 2019): Từ ngày 10/9 - 16/9/201808/09/2018
Tải file này (tuan5.xls)TKB Tuần 5TKB Tuần 5 (HKI - 2018 - 2019): Từ ngày 03/9 - 09/9/2018.01/09/2018
Tải file này (tuan4.xls)TKB Tuần 4TKB Tuần 4 (HKI - 2018 - 2019): Từ ngày 27/8 - 02/9/2018. Bổ sung các lớp ĐH Khóa 8, CĐ Khóa 1925/08/2018
Tải file này (tuan3.xls)TKB Tuần 3TKB Tuần 3 (HKI - 2018 - 2019): Từ ngày 20/8 - 26/8/201817/08/2018
Tải file này (tuan2.xls)TKB Tuần 2TKB Tuần 2 (HKI - 2018 - 2019): Từ ngày 13/8 - 19/8/201810/08/2018
Tải file này (tuan1.xls)TKB Tuần 1TKB Tuần 1 (HKI - 2018 - 2019): Từ ngày 06/8 - 12/8/201803/08/2018
Tải file này (TKB-hocky1-chinhthuc.xls)TKB Học kỳ 1 - 2018 - 2019: từ ngày 06/8/2018 đến ngày 04/01/2019 03/08/2018
Tải file này (tuan45.xls)TKB Tuần 45TKB Tuần 45 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 11/6 - 17/6/201808/06/2018
Tải file này (tuan44.xls)TKB Tuần 44TKB Tuần 44 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 04/6 - 10/6/201801/06/2018
Tải file này (tuan43.xls)TKB Tuần 43TKB Tuần 43 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 28/5 - 03/6/201825/05/2018
Tải file này (tuan42.xls)TKB Tuần 42TKB Tuần 42 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 21/5 - 27/5/201819/05/2018
Tải file này (tuan41.xls)TKB Tuần 41TKB Tuần 41 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 14/5 - 20/5/201811/05/2018
Tải file này (tuan40.xls)TKB Tuần 40TKB Tuần 40 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 07/5 - 13/5/201804/05/2018
Tải file này (tuan39.xls)TKB Tuần 39TKB Tuần 39 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 30/4 - 06/5/201827/04/2018
Tải file này (tuan38.xls)TKB Tuần 38TKB Tuần 38 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 23/4 - 29/4/201820/04/2018
Tải file này (tuan37.xls)TKB Tuần 37TKB Tuần 37 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 16/4 - 22/4/201813/04/2018
Tải file này (TKB-Lienthong K7.xls)TKB các lớp Liên thông TC - ĐH, CĐ - ĐH Khóa 7Các lớp nhập học ngày 10/3/201813/04/2018
Tải file này (tuan36.xls)TKB Tuần 36TKB Tuần 36 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 09/4 - 15/4/201806/04/2018
Tải file này (tuan35.xls)TKB Tuần 35TKB Tuần 35 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 02/4 - 08/4/201830/03/2018
Tải file này (tuan34.xls)TKB Tuần 34TKB Tuần 34 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 26/3 - 01/4/201825/03/2018
Tải file này (tuan33.xls)TKB Tuần 33TKB Tuần 33 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 19/3 - 25/3/201816/03/2018
Tải file này (tuan32.xls)TKB Tuần 32TKB Tuần 32 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 12/3 - 18/3/201810/03/2018
Tải file này (tuan31.xls)TKB Tuần 31TKB Tuần 31 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 05/3 - 11/3/201804/03/2018
Tải file này (tuan30.xls)TKB Tuần 30TKB Tuần 30 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 26/02 - 04/3/201823/02/2018
Tải file này (tuan28-29.xlsx)TKB Tuần 28 đến 29TKB Tuần 28 - 29 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 12/02 - 25/02/201818/02/2018
Tải file này (tuan27.xls)TKB Tuần 27TKB Tuần 27 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 05/02 - 11/02/201802/02/2018
Tải file này (tuan26.xls)TKB Tuần 26TKB Tuần 26 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 29/01 - 04/02/201826/01/2018
Tải file này (tuan25.xls)TKB Tuần 25TKB Tuần 25 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 22/01 - 28/01/201820/01/2018
Tải file này (tuan24.xls)TKB Tuần 24TKB Tuần 24 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 15/01 - 21/01/201812/01/2018
Tải file này (TKB-hocky2.xls)TKB Học kỳ 2 - 2017 - 2018: từ ngày 08/01 đến ngày 30/6/2018Các lớp phân loại Tiếng Anh 2, Tiếng Trung 2 của ĐH K7 và CĐ K18 học theo lịch sau: http://www.bafu.edu.vn/home/thong-bao-sinh-vien/2395-lich-hoc-lop-hoc-phan-tieng-anh-2-tieng-trung-2-khoa-7.html12/01/2018
Tải file này (tuan23.xls)TKB Tuần 23TKB Tuần 23 (HK II - 2017-2018): Từ ngày 08/01 - 14/01/201805/01/2018
Tải file này (tuan 20 den 22.xls)TKB Tuần 20 - 22 05/01/2018
Tải file này (tuan19.xls)TKB Tuần 19TKB Tuần 19 (HK I - 2017-2018): Từ ngày 11/12 - 17/12/2017 08/12/2017
Tải file này (tuan18.xls)TKB Tuần 18TKB Tuần 18 (HK I - 2017-2018): Từ ngày 04/12 - 10/12/201701/12/2017
Tải file này (tuan17.xls)TKB Tuần 17TKB Tuần 17 (HK I - 2017-2018): Từ ngày 27/11 - 03/12/201724/11/2017
Tải file này (tuan16.xls)TKB Tuần 16TKB Tuần 16 (HK I - 2017-2018): Từ ngày 20 - 26/11/201717/11/2017
Tải file này (tuan15.xls)TKB Tuần 15TKB Tuần 15 (HK I - 2017-2018): Từ ngày 13 - 19/11/201710/11/2017
Tải file này (tuan14.xls)TKB Tuần 14TKB Tuần 14 (HK I - 2017-2018): Từ ngày 06 - 12/11/201703/11/2017
Tải file này (tuan13.xls)TKB Tuần 13TKB Tuần 13 (HK I - 2017-2018): Từ ngày 30/10 - 05/11/201729/10/2017
Tải file này (tuan12.xls)TKB Tuần 12TKB Tuần 12 (HK I - 2017-2018): Từ ngày 23/10 - 29/10/201720/10/2017
Tải file này (tuan11.xls)TKB Tuần 11TKB Tuần 11 (HK I - 2017-2018): Từ ngày 16/10 - 22/10/201714/10/2017
Tải file này (tuan10.xls)TKB Tuần 10TKB Tuần 10 (HK I - 2017-2018): từ ngày 09/10 - 15/10/201707/10/2017
Tải file này (hk1namhoc17-18.rar)TKBThời khóa biểu các lớp ngoài trường học kỳ 1 năm học 2017 - 201807/10/2017
Tải file này (lichhocta1.tt1.pdf)Lịch học lớp học phần Tiếng anh 1, Tiếng Trung 1 khóa 7 07/10/2017
Tải file này (tuan 9.xls)TKB Tuần 9 (HK I - 2017-2018): từ ngày 02/10 - 08/10/2017 30/09/2017
Tải file này (tuan 8.xls)TKB Tuần 8 (HK I - 2017-2018): từ ngày 25/9 - 01/10/2017 22/09/2017
Tải file này (tuan 7.xls)TKB Tuần 7 (HK I - 2017-2018): từ ngày 18 - 24/9/2017 15/09/2017
Tải file này (tuan 6.xls)TKB Tuần 6 (HK I - 2017-2018): từ ngày 11 - 17/9/2017 08/09/2017
Tải file này (tkb ky 1 - DH K7 + CD K18.xls)TKB Học kỳ 1 - 2017-2018: từ 11/9/2017 đến 05/01/2018 - ĐH khóa 7 và CĐ khóa 18Thực hiện từ tuần 6 (11/9/2017) đến hết học kỳ 108/09/2017
Tải file này (tuan 5.xls)TKB Tuần 5 (HK I - 2017-2018): từ ngày 04 - 10/9/2017 01/09/2017
Tải file này (tuan 4.xls)TKB Tuần 4 (HK I - 2017-2018): từ ngày 27/8 - 03/9/2017Gồm các lớp Đại học Khóa 3, 4, 5, 6, 7 và Cao đẳng Khóa 16, 17, 1825/08/2017
Tải file này (tuan 3.xls)TKB Tuần 3 (HK I - 2017-2018): từ ngày 21/8 - 27/8/2017 - ĐH K3,4,5,6, CĐ K16,17 18/08/2017
Tải file này (tuan 3 - K7.xls)TKB Tuần 3 (HK I - 2017 - 2018): từ ngày 21/8 đến 27/8/2017 - ĐH K7 và CĐ K18Các lớp Đại học Khóa 7 và Cao đẳng Khóa 1818/08/2017
Tải file này (tuan 2.xls)TKB Tuần 2 (HK I - 2017 - 2018: từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2017 11/08/2017
Tải file này (tkb ky 1.xls)TKB Học kỳ 1 - 2017 - 2018: từ ngày 07/8/2017 đến ngày 05/01/2018 11/08/2017
Tải file này (tuan 1.xls)TKB Tuần 1 (HK I - 2017 - 2018: từ ngày 07/8 đến ngày 13/8/2017 06/08/2017
 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen