Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên
Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên In
Chủ nhật, 18/01/2015 09:59

Chu Thế Hòa

Chức danh: Chủ tịch
- Điện thoại: 0983 419 382
- Email: chuthehoahssv@gmail.com

 
Vũ Mạnh Trường

Chức danh: Phó Chủ tịch
- Điện thoại: 0988 250 884
- Email: truongvu23@gmail.com

Nguyễn Văn Bình


- Chức danh: Phó Chủ tịch

- Điện thoại: 01659246991

- Email: nguyenvanbinh1941995@gmail.com

 Nguyễn Thị Nga


- Chức danh: UV Ban Thư ký

- Điện thoại: 0986688060

- Email: binhan8060@gmail.comLăng Thị Thu Ngà


- Chức danh: UV Ban Thư ký

- Điện thoại: 0163.362.0228

- Email: ngathu64@gmail.com


Phan Thị Hà Châm


Chức danh: UV BCH
- Email:
hacham2503@gmail.com
- Điện thoại: 0978 565 355


 Nguyễn Việt Dũng


- Chức danh: UV BCH

- Email: nguyendungdhnl@gmail.com

- Điện thoại: 01684 102 899


Nguyễn Tuấn Cường


- Chức danh: UV BCH

- Email: tuancuong.vfu@gmail.com

- Điện thoại: 0947 052 491Đỗ Thị Ngọc Ánh


- Chức danh: UV BCH
- Email:anhdn195@gmail.com

- Điện thoại: 0973 883 042

 Vi Đức Anh


- Chức danh: UV BCH

- Điện thoại: 0978.980 826

- Email: vianhnghean@gmail.com


 

 


Lê Hoàng Thu Phương


- Chức danh: UV BCH

- Điện thoại: 0962.442.168

- Email:lehoangthuphuong.cnsh@gmail.com

 

 Phạm Thị Quyên


Chức danh: UV BCH

Điện thoại: 0163.674.3817


 Nguyễn Hữu Đạt


- Chức danh: UV BCH

- Điện thoại: 0982.564.728

- Email: luctieuphung2511nlbg@gmail.com

 

 


 

Nguyễn Duy Cương


- Chức danh: UV BCH

- Điện thoại: 0164.968.3546

- Email:rooneydungcuong@gmail.com

 

 


 

Nguyễn Xuân Đoan


- Chức danh: UV BCH

- Điện thoại: 0169.911.7681

- Email: nguyenxuandoann@gmail.com

 


 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen