Cơ cấu tổ chức
Ban Chấp hành Đoàn trường, khóa II, nhiệm kỳ 2014-2017 In
Thứ ba, 03/09/2013 10:07

Đàm Thuận Minh Bình

- Chức danh: Bí thư
- Điện thoại: 01687 136 888
- Email: damminhbinh@gmail.com

 

 


Nguyễn Thị Xuân Hồng

- Chức danh: Phó Bí thư
- Điện thoại: 0977 380 780
- Email: xuanhong1010@gmail.com

 

 

 


Chu Thế Hòa

- Chức danh: Phó Bí thư
- Điện thoại: 0983 419 382
- Email: chuthehoahssv@gmail.com

 

 

 


Vũ Mạnh Trường

- Chức danh: UV BTV
- Điện thoại: 0988 250 884
- Email: truongvu23@gmail.com

 

 


Đỗ Thị Lan Anh

- Chức danh: UV BTV

- Điện thoại: 0974 405 877
- Email: lananh5@gmail.com

 Lê Trung Dũng

- Chức danh: UV BCH

- Điện thoại: 0945799268
- Email: ltd3868@gmail.com

 

 


 

Nguyễn Thị Thúy Hà

- Chức danh: UV BCH

- Điện thoại: 0972418375
- Email: nguyen.hadhnlbg@gmail.com

 

 


Nguyễn Việt Dũng

- Chức danh: UV BCH

- Điện thoại: 01684 102 899
- Email: nguyendungdhnl@gmail.com

 

 


Nguyễn Chí Thành

- Chức danh: UV BCH
- Điện thoại: 0977 613 688
- Email: nguyenchithanh.ifee@gmail.com

 

 


Nguyễn Văn Tuấn

- Chức danh: UV BCH

- Điện thoại: 0974803807

- Email: nguyentuan.bd43@gmail.com


 

 


 

Phạm Thị Quyên


Chức danh: UV BCH

Điện thoại: 01636743817

Email: Quyenpham.cntp@gmail.com

 
 

Bế Văn Ân


Chức danh: UV BCH

Điện thoại: 0968338033

Email: bevananbg@gmail.com

 

 


Hoàng Thị Anh


Chức danh: UV BCH

Điện thoại: 0988 585562

Email: hoanganh0851995@gmail.com


 

 

 


Đinh Thành Tuân


Chức danh: UV BCH

Điện thoại: 01659796266

Email: enchanter95bg@yahoo.com

 

 

 


 

Nguyễn Văn Bình

Chức danh: UV BCH

Điện thoại: 01659246991


 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen