Đảng ủy
Danh sách Ban chấp hành Đảng ủy In
Chủ nhật, 26/05/2013 15:44


Nguyễn Quang Hà

Bí thư Đảng ủy

- Trình độ: Tiến sĩ

- Hiệu trưởng
- Điện thoại: 0916 094 189
- Email: hanq@bafu.edu.vn/ quanghanguyenvfu@yahoo.com

Đặng Xuân Anh

Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ: Tiến sĩ

- Chủ tịch Hội đồng trường
- Email: dangxuananhpt@gmail.com

- Điện thoại: 0913 368 819

Nguyễn Tuấn Điệp

UV BTV, CHỦ NHIỆM UBKT

- Trình độ: Tiến sĩ

- Phó Hiệu trưởng
- Email: diepdhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0915 074 795

Mai Thị Huyền

 

- Trình độ: Tiến sĩ

- Phó Hiệu trưởng
- Email: huyenmt@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0987438196

 

Nguyễn Tuấn Dương

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: Trưởng phòng Đào tạo
- Email: tuanduong3101@gmail.com

- Điện thoại: 0915 241 465

Trần Thế Hiệp

- Trình độ: Thạc sĩ
Phó Trưởng phòng Quản trị & Đầu tư
- Email: tranhiepdhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0983 819 151

Nguyễn Thị Kim Nhung

- Trình độ: Thạc sĩ

- Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
- Email: kimnhungdhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0984 259 202

Nguyễn Văn Bài

- Trình độ: Tiến sĩ

- Trưởng khoa Tài nguyên & Môi trường
- Email: bainguyen.vn@gmail.com

- Điện thoại: 0915 538 066

Diêm Đăng Huân

- Trình độ: Tiến sĩ
- Hiệu trưởng Trường THPT TNT
- Email: huandd@bafu.edu.vn
-  Điện thoại: 0918 628 656
 

 

 

 

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen