Đảng ủy
Danh sách Ban chấp hành Đảng ủy In
Chủ nhật, 26/05/2013 15:44


Nguyễn Quang Hà

Bí thư Đảng ủy

- Trình độ: Tiến sĩ

- Hiệu trưởng
- Điện thoại: 0916 094 189
- Email: hanq@bafu.edu.vn/
quanghanguyenvfu@yahoo.com

Nguyễn Bình Nhự

Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ: Tiến sĩ

- Chủ tịch Hội đồng trường

- Email: nhunb@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 0979 874 534

Nguyễn Tuấn Điệp

- Trình độ: Tiến sĩ

Phó Hiệu trưởng
- Email: diepdhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0915 074 795

Đặng Xuân Anh

- Trình độ: Tiến sĩ

- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
- Email: dangxuananhpt@gmail.com

- Điện thoại: 0913 368 819

Nguyễn Thị Hoài Trang

- Trình độ: Thạc sĩ

- Trưởng phòng Hành chính tổng hợp
- Email: trangcdnl2000@gmail.com

- Điện thoại: 0914 774 573

Nguyễn Văn Bài

- Trình độ: Tiến sĩ

- Trưởng khoa Tài nguyên & Môi trường
- Email: bainguyen.vn@gmail.com

- Điện thoại: 0915 538 066

Nguyễn Thị Kim Nhung

- Trình độ: Thạc sĩ

- Trưởng khoa Lý luận chính trị
- Email:
kimnhungdhnl@gmail.com

- Điện thoại: 0984 259 202

Mai Thị Huyền

- Trình độ: Tiến sĩ

- Trưởng khoa Kinh tế - Tài chính
- Email: maihuyen77.ktnlbg@gmail.com
- Điện thoại: 0987438196

Nguyễn Tuấn Dương

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: T
rưởng phòng/Giảng viên chính
- Email: tuanduong3101@gmail.com

- Điện thoại: 0915 241 465

 

 

 

 

 

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen