Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 03/10 đến ngày 09/10/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai    03/10 Thứ ba     04/10 Thứ tư     05/10 09h00’ Rà soát kết quả học tập, kết quả tổ chức thực...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 24, từ ngày 08...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   08/6 08h00’ Họp giao ban Khoa Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, đại diện các đoàn...

Lịch công tác tuần 17 (từ ngày 23 – 29/4/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  23/4 Thứ ba  24/4 08h00’ Họp thông qua kế hoạch đào tạo lớp Đại học QLDD Sài Gòn, kế...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 08: từ ngày 17...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  17/02                                                                                                 09h30’ Họp giao ban tuần Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, Trưởng các đoàn...

Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 26/3 đến ngày 01/4/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  26/3 08h30’ Lễ mitting kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ...

Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 14/11 đến 20/11/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai    14/11 14h00’ Làm việc với Công ty TNHH Agrihightech Việt Nam ThS. Phan Lê Na TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng...

Lịch công tác Tuần 51 (từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 12 năm...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  17/12 Thứ ba  18/12 08h30' Họp thông qua kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm...

Lịch công tác tuần 11 (từ ngày 12 đến 18/3/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  12/3 14h00’ Họp công tác chuẩn bị quay Video-Clip Đại diện BCN Khoa (Thầy Hà), Cô Lê Na,...

Lich công tác tuần 21 (từ ngày 21 đến ngày 27/5/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  21/5 13h00’ Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Đo đạc, cấp GCNQSDD Đại diện Ban chủ...

Lịch công tác Tuần 38 (từ ngày 17/9 đến ngày 23/9)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  17/9 Thứ ba  18/9 Thứ tư  19/9 15h00’ Báo cáo kết quả thực hiện Dự án...

TIN MỚI

Lịch công tác Tuần 51 (từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 12 năm...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai     19/12 14h00’ Họp đánh giá Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường TS. Nguyễn Văn Bài TS. Khương...

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học đất Việt Nam lần thứ...

     Sáng ngày 15/12/2022, Chi hội Khoa học đất – Trường Đại học Nông -  Lâm Bắc Giang tham dự Đại hội đại...

Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng...

      Sáng ngày 24/11/2022, Chi bộ Tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện...

Lịch công tác Tuần 47 (từ ngày 21/11 đến ngày 27/11/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai     21/11 Thứ ba      22/11 08h30' Họp xét hoàn trả kinh phí đào tạo TS. Nguyễn Văn Bài ; ThS. Phan...

Chương trình kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

         Hòa chung không khí cả nước chào mừng 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), chiều ngày...