Lịch công tác Tuần 37, từ ngày 12 đến ngày 18/9/2022

90
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai    12/9
Thứ ba     13/9
Thứ tư     14/9
08h00’ Họp đảng ủy Các đồng chí đảng ủy viên PGS.TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2
 
Thứ năm  15/9
7h30’ – 17h00’ Tập huấn kỹ năng quay video, dựng video, chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh đơn giản bằng điện thoại

Cán bộ được phân công

(Cô Đặng Thu Huyền ; Cô Phạm Thị Trang)

PGS.TS.Nguyễn Quang Hà Hội trường B5
Thứ sáu   16/9
08h00’ Họp Hội đồng trường về giám sát các đơn vị Thành viên Hội đồng trường TS. Đặng Xuân Anh Phòng họp số 2
10h30′ Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ Thành viên Hội đồng trường; Trưởng, phó  các đơn vị và đoàn thể
Thứ  bảy 17/9
Chủ nhật 18/9
Nhắc việc: