Lịch công tác tuần 45 (từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 11 năm 2022)

155

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai     07/11
13h30’

Chương trình Talk show “Hành trình khởi nghiệp cùng Shark Liên”

Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa (thầy Hà), CVHT và sinh viên các lớp  D-QLDD10A; D-QLDD11A; D-QLDD12A và D-QLTN12A

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Hội trường B5

Thứ ba      08/11
14h00’

Họp đảng ủy

TS. Nguyễn Văn Bài

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

Thứ tư      09/11
08h00’

Hội thảo khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

(đơn vị tổ chức Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

Ban chủ nhiệm Khoa, phụ trách các Bộ môn và giảng viên quan tâm

GS.TSKH Đặng Hùng Võ

PGS.TS. Lê Thị Trinh

Phòng họp Khoa

(trực tuyến)

Thứ năm  10/11
14h00’

Họp giao ban

TS. Nguyễn Văn Bài

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

Thứ sáu    11/11
14h00’

Họp xét tốt nghiệp bậc đào tạo đại học

TS. Nguyễn Văn Bài

TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

Thứ  bảy  12/11
Chủ nhật 13/11
Nhắc việc:

– Cố vấn học tập các lớp thông báo triệu tập và quản lý sinh viên tham dự đầy đủ Chương trình Talk show “Hành trình khởi nghiệp cùng Shark Liên” theo Kế hoạch số 1235/KH-ĐHNLBG ngày 04/11/2022.

– Giáo vụ Khoa (Cô Thơm) tổng hợp hồ sơ thực tập tốt nghiệp sinh viên các lớp DL-QLDD10A, DL-QLDD10B, DL-QLDD10C và DLV-QLDD10C nộp lưu chiểu tại Thư viện (hoàn thành trước ngày 09/11/2022).