Lich công tác tuần 09 (từ ngày 26/2 đến ngày 04/3/2018)

292

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  26/02
09h00’ Gặp mặt đầu xuân Cán bộ, viên chức trong đơn vị

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa
Thứ ba  27/02
08h00’ Họp rà soát CTĐT liên thông TC-ĐH, CĐ-ĐH, Đại học VB2 ngành QLDD BCN Khoa, Trưởng các BM, Giảng viên BM QLDD và Giáo vụ Khoa

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa
Thứ tư  28/02
08h00’ Họp thông qua kịch bản dựng Video-Clip giới thiệu về Khoa BCN Khoa, Trưởng các BM và Trưởng, Phó các đoàn thể và cán bộ được phân công xây dựng kịch bản

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa
14h00’ Thông qua CTĐT liên thông TC-ĐH,

CĐ-ĐH, Đại học VB2 ngành QLDD

Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn QLDD và Giáo vụ Khoa

Phó hiệu trưởng

TS. Đoàn Văn Soạn

Phòng họp số 02
Thứ năm 01/3
14h00’ Họp giao ban Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 02
16h00’ Họp triển khai công tác tuyển dụng Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 02
Thứ sáu  02/3                                                           
09h00’ Họp đánh giá kết quả và triển khai kế hoạch thực hiện Dự án Đo đạc Bản đồ Ban chủ nhiệm khoa và cán bộ, sinh viên tham gia Dự án

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa
Thứ  bảy 03/3
Chủ nhật 04/3
Nhắc việc:

–         Cố vấn học tập tham gia sinh hoạt lớp, báo cáo tình hình sĩ số lớp học với Ban chủ nhiệm khoa qua Giáo vụ để tổng hợp ;

–         Ô Hà – Phó Trưởng khoa chuẩn bị kịch bản chi tiết xây dựng Video-Clip giới thiệu về Khoa ;

–         Ô. Huy – Chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Dự án Đo đạc và kế hoạch thực hiện Dự án giái đoạn tiếp theo ;

–         CVHT các lớp kiểm tra kết quả cộng tác TVTS năm 2018 của sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán và báo cáo BCN Khoa (qua Văn phòng Khoa) chậm nhất ngày 02/3/2018.