LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 07: từ ngày 10...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  10/02                                                                                                 8h30’ Làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn Đại diện Ban...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 06: từ ngày 03...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  03/02                                                                                                 15h30’ Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 10: từ ngày 02...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  02/3                                                                                                14h00’ Họp đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế tổ chức và Hoạt...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 09: từ ngày 24/02...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  24/02                                                                                                 09h30’ Họp giao ban tuần Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, Trưởng các đoàn...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 46: từ ngày 11...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  11/11                                                                                                 07h30’ Làm việc với Trường Cao đẳng KT-KT Tô Hiệu Trưởng khoa TS. Nguyễn Văn Bài TT TS...

Lịch công tác Tuần 46 (từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai 11/11                                                                                                   07h30’ Làm việc với Trường Cao đẳng KT-KT Tô Hiệu Trưởng khoa TS. Nguyễn Văn...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 43: Từ ngày 21...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  21/10                                                                     Thứ ba  22/10 Thứ tư  23/10 Thứ năm 24/10 Thứ sáu 25/10 08h30’ Kiểm điểm theo Kết luận Thanh...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 42: Từ ngày 14/10...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  14/10                                                                     Thứ ba  15/10 Thứ tư  16/10 10h30’ Gặp mặt chúc mừng nữ cán bộ, viên chức trong...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 40: Từ ngày 30/9...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  30/9                                                                     15h00’ Họp Giao ban Khoa tháng 10/2019 Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, Tưởng...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 38: Từ ngày 16/9...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  16/9                                                                     Thứ ba  17/9 10h00’ Họp BCH Công đoàn trường mở rộng ThS. Trần Thị Hiền ThS. Nguyễn Thị...

TIN MỚI

Lịch công tác Tuần 47 (từ ngày 21/11 đến ngày 27/11/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai     21/11 Thứ ba      22/11 08h30' Họp xét hoàn trả kinh phí đào tạo TS. Nguyễn Văn Bài ; ThS. Phan...

Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 14/11 đến 20/11/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai    14/11 14h00’ Làm việc với Công ty TNHH Agrihightech Việt Nam ThS. Phan Lê Na TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng...

Lịch công tác tuần 45 (từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 11 năm...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai     07/11 13h30’ Chương trình Talk show “Hành trình khởi nghiệp cùng Shark Liên” Đại diện Ban chủ nhiệm...

Khoa TNMT tổ chức tổng kết năm học 2021 – 2022 và gặp mặt...

Sáng ngày 19/10/2022, Khoa Tài nguyên & Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022, triển khai phương...

Lịch công tác Tuần 42 (từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 10 năm...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai    17/10 Thứ ba     18/10 08h30’ Họp rà soát kết quả thực hiện học phí học kỳ 1 năm...