LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 26, từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 6 năm 2020)

284
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai   22/6
10h00’ Họp giao ban Khoa Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, đại diện các đoàn thể và Tổ văn phòng TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Thứ ba    23/6
Thứ tư     24/6
8h00’ Họp Chi bộ Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
10h00’ Lễ kết nạp đảng viên Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
14h00’ Họp Đảng ủy TS. Nguyễn Văn Bài PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2
Thứ năm  25/6
Thứ sáu    26/6
Thứ  bảy  27/6
07h30’

(Cả ngày)

Tập huấn đánh giá chương trình đào tạo Ban chủ nhiệm Khoa, Phụ trách các bộ môn, Giáo vụ Khoa, thành viên Hội đồng đánh giá chương trình đào tạo và các nhóm công tác đánh giá Chương trình đào tạo theo QĐ của Hiệu trưởng TS. Mai Thị Huyền Hội trường B5
Chủ nhật 28/6
07h30’

(Cả ngày)

Tập huấn đánh giá chương trình đào tạo Ban chủ nhiệm Khoa, Phụ trách các bộ môn, Giáo vụ Khoa, thành viên Hội đồng đánh giá chương trình đào tạo và các nhóm công tác đánh giá Chương trình đào tạo theo QĐ của Hiệu trưởng TS. Mai Thị Huyền Hội trường B5
Nhắc việc: