LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 24, từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020)

350
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai   08/6
08h00’ Họp giao ban Khoa Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, đại diện các đoàn thể và Tổ văn phòng TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
10h00’ Họp rà soát kế hoạch tổ chức Chương trình trải nghiệm một ngày làm sinh viên TS. Nguyễn Văn Bài PGS.TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2
15h30’ Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh BGH; các Khoa chuyên môn; Phòng KH&HTQT, ĐT; TT NCƯD&CGCN NLN. PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2
Thứ ba    09/6
14h00’ Họp thống nhất chương trình đào tạo liên thông đại học TS. Nguyễn Văn Bài, ThS. Đỗ Thị Lan Anh TS. Mai Thị Huyền Phòng họp số 2
Thứ tư    10/6
14h00’ Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 (phiên nội bộ) Toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ (Theo thông báo số 1245-TBB/ĐU ngày 26/5/2020) PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Hội trường B5
Thứ năm  11/6
07h15’ Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 (phiên chính thức) Toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ (Theo thông báo số 1245-TBB/ĐU ngày 26/5/2020) PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Hội trường B5
Thứ sáu    12/6
Thứ  bảy   13/6
Chủ nhật  14/6
07h00’ Chương trình trải nghiệm một ngày làm sinh viên: Trạm trải nghiệm Khoa Nông học, Khoa Lâm nghiệp, Khoa Tài nguyên và Môi trường Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa (Ô. Hà), Trưởng các Bộ môn và toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị TS. Khương Mạnh Hà Giảng đường B5
Nhắc việc: Cán bộ, viên chức được phân công chủ động phối hợp với các Khoa để hoàn thành các nội dung phục vụ Chương trình trải nghiệm theo kế hoạch;