Lịch công tác tuần 20, từ ngày 16 đến ngày 22/5/2022

171

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai   16/5

07h00’

Tổ chức Lễ ra mắt và huấn luyện tự vệ năm 2022 ThS. Phạm Thị Huyền Trang TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng họp số 1

09h00’

Họp giao ban Khoa (đề xuất sản phẩm KHCN; Rà soát điều chỉnh CTĐT thạc sĩ ; Thông qua kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023)

Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Bộ môn QLDD và Trợ lý giáo vụ TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

14h00’ Họp thẩm định chương trình khung đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành QLDD (định hướng ứng dụng) Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Bộ môn QLDD và Trợ lý giáo vụ TS. Mai Thị Huyền

Phòng họp số 2

Thứ ba    17/5
08h00’ Hội nghị Tổng kết 10 năm Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ 2012 – 2022 Ban chủ nhiệm Khoa PGS.TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2
Thứ tư    18/5
Thứ năm 19/5
Thứ sáu  20/5
Thứ  bảy  21/5
Chủ nhật  22/5
Nhắc việc:

–       Cán bộ, viên chức hoàn thành kê khai lý lịch viên chức nộp Phòng TC-HC trước ngày 25/5/2022;

–       Công đoàn bộ phận (chủ trì) phối hợp Liên chi đoàn Khoa tổ chức vệ sinh, chăm sóc cảnh quan khu vực đơn vị phụ trách.