Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII In
Thứ bảy, 12/01/2019 14:46

Sáng 10/01/2019, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Tổng kết công tác Đảng năm 2018. Dự và chủ trì Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức – người lao động trong toàn trường.

 

ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung – Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Lý luận chính trị trình bày các nội dung cơ bản của Nghị quyết


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung – Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Lý luận chính trị trình bày các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII.  Hội nghị lần thứ 8 diễn ra từ ngày 02/10/2018 đến ngày 06/10/2018. Tại đây Hội nghị đã xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng và thống nhất ban hành Nghị quyết Hội nghị gồm: (1) Kết luận số 37-KL-TW về “Tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; (2) Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng”; (3) Nghị quyết số 36-NQ-TW, ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII giúp đảng viên, cán bộ, viên chức – người lao động nắm chắc những quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới. Từ đó tạo sự đồng thuận cao về nhận thức trong việc vận dụng, phát huy Nghị quyết vào hoạt động thực tế tại cơ quan, đơn vị.

 

Toàn cảnh Hội nghị


Ngay sau Hội nghị toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức – người lao động sẽ viết bài thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức của bản thân về vấn đề tâm huyết nhất của Nghị quyết. Qua đó liên hệ với nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị để đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra.

 

PGS. TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2018


Phần thứ 2 của Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2018. Toàn Đảng bộ Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang hiện có 14 chi bộ đảng với 178 đảng viên, trong đó có 142 đảng viên chính thức và 46 đảng viên dự bị. Trong năm 2018, toàn Đảng bộ đã phấn đấu thực hiện và hoàn thành các kế hoạch đề ra. Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại trong Đảng bộ như: Tình trạng đảng viên vi phạm kỷ luật vẫn còn (sinh con thứ 3...), việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ đảng viên trong nhà trường có lúc, có nơi chưa kịp thời; Các hình thức học tập triển khai Nghị quyết chưa phong phú, việc chỉ đạo cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện ở một số chi bộ còn chưa sát với thực tiễn. Tác phong, lề lối làm việc của một số cán bộ viên chức chưa khoa học, đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học còn yếu về năng lực chuyên môn, chưa dày dạn kinh nghiệm, trình độ ngoại ngữ còn hạn chế...  Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, trong năm 2019, cần làm tốt tốt công tác tư tưởng, nắm bắt những tư tưởng diễn biến trong cán bộ, đảng viên, viên chức để kịp giải quyết. Tăng cường lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nội quy, quy định của nhà trường. Phấn đấu năm 2019 có 90% các chi bộ trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ bị xếp loại yếu kém; toàn đảng bộ kết nạp được từ 25-30 đảng viên; mở lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 80 - 100 quần chúng ưu tú; Thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ ở cơ sở, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội.

Trần Trang

 

 

 

 

 

 

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen