Hội nghị quán triệt các Nghị quyết trung ương 7 khóa XII và Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 In
Thứ ba, 31/07/2018 10:58

Sáng ngày 30/7/2018, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết TW 7, khóa XII) và Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018. Dự Hội nghị có toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động Nhà trường. PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày một số nội dung cơ bản các Nghị quyết TW 7, khóa XII


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày một số nội dung cơ bản các Nghị quyết TW 7, khóa XII gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đây là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường xác định việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.  PGS.TS. Nguyễn Quang Hà đề yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập nghiêm túc nhằm tiếp thu và nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản của Nghị quyết.

 

TS. Nguyễn Bình Nhự - Chủ tịch Hội đồng trường trình bày dự thảo Đề án


Mở đầu phần hai của chương trình, TS. Nguyễn Bình Nhự - Chủ tịch Hội đồng trường đã trình bày dự thảo Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang giai đoạn 2018 – 2020; 2021 – 2025 và đến năm 2030”. Theo đó, việc kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn và hiệu quả; Đổi mới phương thức và cơ chế quản lý, tinh giảm biên chế, nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, viên chức; Nâng cao uy tín, thương hiệu và tiềm lực tài chính trên cơ sở nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình cung cấp dịch vụ đào tạo công, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ khác. Từ đó tiến tới tự chủ đại học một cách bền vững.

Tiếp theo chương trình, PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm các đơn vị và đội ngũ cán bộ, viên chức Nhà trường đã cố gắng hoàn thành đúng tiến độ các công việc được giao, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế ở một số mặt công tác do các yếu tố khách quan mang lại. Trong 6 tháng cuối năm 2018, Nhà trường tập trung triển khai một số nội dung chủ chốt sau: Thành lập trường THPT công lập tự chủ tài chính trong Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; Đổi mới kế hoạch, phương án tuyển sinh năm 2019; Mở các ngành học mới trong trường ở các hệ Thạc sỹ, Đại học và dạy nghề; Đẩy mạnh các hoạt động liên kết với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt trong việc quảng bá hình ảnh Nhà trường; Đổi mới cơ chế quản lý tài chính và nhân sự. Nhằm nâng cao chất lượng, hình ảnh của Nhà trường đối với xã hội.

 

TS. Đoàn Văn Soạn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường thông qua nội dung tuần sinh hoạt chuyên môn năm học 2018 – 2019


Phần cuối chương trình, TS. Đoàn Văn Soạn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường thông qua nội dung tuần sinh hoạt chuyên môn năm học 2018 – 2019 tới toàn thể cán bộ, giảng viên. Trong đó thầy nhấn mạnh cán bộ tham gia công tác tuyển sinh tiếp tục bám sát các trường THPT để làm công tác tư vấn. Ngoài phương án tuyển sinh của Nhà trường, các khoa chuyên môn cần xây dựng phương án tuyển sinh năm 2019 riêng cho khoa mình. Các khoa, phòng liên quan chuẩn bị tốt công tác Bế giảng cho sinh viên Đại học khóa 4 và Cao đẳng khóa 15.

Trần Trang

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen