Kỳ họp Hội đồng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang lần thứ X In
Thứ hai, 18/06/2018 10:01

Ngày 15/6/2018, Hội đồng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2018 đã tổ chức kỳ họp lần thứ X. TS.Nguyễn Bình Nhự - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì kỳ họp.

 

TS. Nguyễn Bình Nhự - Chủ tịch Hội đồng trường điều hành kỳ họp


Tại kỳ họp Hội đồng trường lần thứ X, TS.Nguyễn Bình Nhự - Chủ tịch Hội đồng trường đã trình bày báo cáo đề dẫn thảo luận xây dựng đề án “Kiện toàn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà trường giai đoạn 2018 – 2021, 2021 – 2025 và đến năm 2030”. Theo đó, có 5 vấn đề chính được đặt ra: Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí sử dụng, quản lý lao động; Phương thức lãnh đạo, quản trị, quản lý Nhà trường; Cơ chế vận hành bộ máy; Điều chỉnh định hướng các hoạt động như đào tạo, khoa học công nghệ và tự chủ tài chính.

 

Toàn cảnh kỳ họp Hội đồng trường lần thứ X


Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn các thành viên Hội đồng trường đã đưa ra các ý kiến, giải pháp để xây dựng và hoàn thiện đề án. Đa số các ý kiến đều cho rằng cần nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ giảng viên, chuyên viên và trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Nhà trường về năng lực công tác của cán bộ, giảng viên; Nêu cao tính kỷ luật và chấp hành nội quy, quy chế làm việc; Mở rộng liên kết đào tạo các ngành nghề mới, có nhu cầu cao từ ngắn hạn đến dài hạn; Nâng cao số tiết thực hành thực tập đáp ứng với định hướng đào tạo theo hướng ứng dụng của Nhà trường; Khuyến khích các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học liên kết giữa Nhà trường với các Viện chuyên môn, Nhà trường với Doanh nghiệp; Đẩy mạnh các dịch vụ khoa học công nghệ, chuyển giao hoặc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất… Các khoa chuyên môn cần chủ động đăng ký các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học mang đặc trưng của khoa và gắn với hoạt động đào tạo.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng trường đã thông qua đề xuất dự kiến thay thế nhân sự thành viên Hội đồng trường và thông qua chương trình hoạt động quý 3 năm 2018. Theo đó, trong quý 3, Hội đồng trường sẽ xây dựng, hoàn thiện và thông qua đề án “Kiện toàn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà trường giai đoạn 2018 – 2021, 2021 – 2025 và đến năm 2030”; Đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng phòng thí nghiệm của các khoa chuyên môn và thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Nhà trường theo kế hoạch.

Trần Trang

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen