Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức – người lao động năm 2020 In
Thứ năm, 04/02/2021 22:20

Ngày 03/02/2021, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức – người lao động (CBVC-NLĐ) năm 2020 theo hình thức trực tuyến với 9 điểm cầu tại các phòng họp và văn phòng các khoa, trung tâm.

Dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm tại phòng họp số 2 có PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Đặng Xuân Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Tuấn Điệp – Phó Hiệu trưởng; TS. Mai Thị Huyền – Phó Hiệu trưởng. Chủ trì điểm cầu các phòng, khoa, trung tâm là Trưởng các đơn vị.

 

Hội nghị biểu quyết nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký


Hội nghị cán bộ, viên chức – người lao động là dịp để CBVC-NLĐ Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang phát huy quyền dân chủ trực tiếp, xây dựng mối quan hệ lao động, đoàn kết, nhất trí, huy động tối đa trí tuệ của tập thể, cá nhân vì mục tiêu chung là phát triển Nhà trường. Hội nghị đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm 3 đồng chí: PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Đặng Xuân Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung – Chủ tịch Công đoàn trường. Đoàn Thư ký gồm TS. Nguyễn Công Thành – Phòng Khoa học & HTQT; ThS. Phan Lê Na – Phó phụ trách bộ môn Quản lý Tài nguyên & Môi trường, Khoa Tài nguyên & Môi trường.

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021


Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021). Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Quang Hà trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

 

Điểm cầu tại các phòng, khoa, trung tâm theo dõi Hội nghị trực tuyến


Trong năm 2020, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã bổ nhiệm 1 Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Kiện toàn Hội đồng trường khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phê duyệt và công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường, Nhà trường đã thực hiện và điều động 15 cán bộ quản lý. Cử 3 cán bộ, viên chức đi học NCS và Thạc sĩ ở nước ngoài ; Công tác tuyển sinh Đại học chính quy còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên các hệ đào tạo khác đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra chỉ tiêu liên thông, văn bằng 2 các hệ đạt 115%, chỉ tiêu tuyển sinh THPT đạt 145%; Kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ tăng hơn 2,5 tỷ đồng so với năm 2019. Số bài báo đăng trên các tạp chí khoa học công nghệ chuyên ngành tăng lên 08 bài. Có cán bộ, viên chức xuất sắc giành 2 giải ba, Giải thưởng Khoa học & Công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ 2 năm 2020; Các hoạt động phong trào của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu quan tâm tạo điều kiện tổ chức… Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, nghiêm túc những kết quả đạt được trong năm 2020, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế nhằm đề ra những giải pháp khắc phục trong năm 2021.

 

ThS. Chu Thế Hòa  - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

 

ThS. Nguyễn Đăng Chung – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán báo cáo kết quả thu – chi tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021


Tiếp theo chương trình Hội nghị đã được nghe “Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021”, “Báo cáo kết quả thu – chi tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021”, Tổng hợp các ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế tài chính”.

 

TS. Đặng Xuân Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trình bày trường Chiến lược phát triển Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050


Cũng tại Hội nghị, TS. Đặng Xuân Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường tổng hợp các ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ và Chiến lược phát triển Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, Chiến lược đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm là: Hoàn thiện bộ máy tổ chức Nhà trường đã được Bộ NN&PTNT thông qua. Nâng cao chất lượng đội ngũ: phấn đấu đến năm 2025 toàn trường có 30 - 35% GV có trình độ TS, 3 - 5% GV có chức danh PGS, GS. Mỗi năm tăng từ 2 - 3%; Thay đổi về cơ chế quản lý, điều hành: rà soát sắp xếp vị trí việc làm đảm bảo cải thiện hiệu quả làm việc, năng suất lao động cao hơn, thay đổi cách đánh giá, xếp loại, chi trả lương theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ; Mở rộng ngành nghề đào tạo, đẩy mạnh đào tạo SĐH. Quy mô đào tạo trung bình bậc ĐH và SĐH 3000 - 5000 SV; 800 - 900 HS bậc THPT; đào tạo ngắn hạn 1000 - 1200 học viên/năm; Phát triển KHCN theo định hướng ứng dụng. Lai tạo, sản xuất giống nhập nội; Các giải pháp về mở rộng, đa dạng hóa dịch vụ, tăng nguồn thu theo lộ trình phù hợp với khả năng các nguồn lực có thể huy động trong từng giai đoạn, từng năm; Duy trì mức thu tài chính từ học phí đạt 15 - 20 tỷ/năm giai đoạn 2021 - 2025 đến 2030; Doanh thu từ dịch vụ khoa học công nghệ từ 15 tỷ và đóng góp từ dịch vụ khoa học công nghệ từ 3 - 5 tỷ.

Trong không khí cởi mở, dân chủ Đoàn Chủ tịch đã nhận được 12 ý kiến góp ý của CBVC-NLĐ tại các điểm cầu đóng góp vào các văn bản quản lý của Nhà trường. Sau khi nghe các ý kiến góp ý, PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã trực tiếp giải đáp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của CBVC-NLĐ tại Hội nghị.

Với sự nhất trí của toàn thể CBVC-NLĐ, Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023 gồm 5 đồng chí:

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ, CHỨC VỤ CÔNG TÁC

1

Nguyễn Việt Đức

Trưởng phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng đào tạo

2

Nguyễn Hải Nam

Trưởng khoa Kinh tế - Tài chính

3

Chu Thế Hòa

Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

4

Lê Phương Huyền

Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

5

Nguyễn Thị Dung

Khoa Lý luận chính trị - Khoa học cơ bản

 

ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung – Chủ tịch Công đoàn trường đã phát động phong trào thi đua năm 2021


Thông qua Hội nghị CBVC-NLĐ năm 2020, ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung – Chủ tịch Công đoàn trường đã phát động phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực trong CBVC-NLĐ với 8 nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu trong năm 2021: Đối với tập thể: Đảng bộ nhà trường đạt “Trong sạch vững mạnh”; Tập thể nhà trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; Công đoàn trường đạt “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” và được Công đoàn Nông nghiệp & PTNT tặng cờ thi đua; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường đạt “Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”; Có 95% tập thể đạt Lao động tiên tiến trong đó có trên 50% đạt tập thể lao động xuất sắc. Đối với cá nhân 95% đạt Lao động tiên tiến; 13 – 15% đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở; 1-2 cá nhân được Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; 2-3 tập thể và 3-5 cá nhân đạt được Bằng khen của Bộ trưởng; 2-3 tập thể và 3-5 cá nhân được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; 1 cá nhân được Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động; 1-2 tập thể và 1-2 cá nhân được Bằng khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT.

Hội nghị CBVC-NLĐ Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp, 100% CBVC-NLĐ biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị. Chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển cùng với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của toàn thể CBVC-NLĐ Nhà trường chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Nhân dịp này, Công đoàn Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã phát động phong trào “Ủng hộ cả nước vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau”. Đây là hoạt động được Công đoàn trường tổ chức thường niên mỗi khi Tết đến xuân về, góp phần chia sẻ khó khăn với những người nghèo, những mảnh đời bất hạnh, giúp người nghèo đón một cái Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 vui vẻ, đầm ấm./.

Trần Trang – Huy Tùng

 
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen