THÔNG TIN TUYỂN SINH

  1. Tin tức
  2. Cao học
  3. Đại học, Cao đẳng
  4. Liên Thông
  5. Vừa làm - Vừa học
  6. Văn bằng 2

Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 tháng 4 năm 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG Số: 1375 /...

Thông báo, Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2016

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc s...

Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh liên thông chính quy năm 2017

  Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thông báo Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh: L...

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học chính quy năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017   Trườn...

Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng, Đại học đợt 2 năm 2015

Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng, Đại học năm 2015...