THÔNG TIN TUYỂN SINH

  1. Tin tức
  2. Cao học
  3. Đại học, Cao đẳng
  4. Liên Thông
  5. Vừa làm - Vừa học
  6. Văn bằng 2

Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 tháng 4 năm 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG Số: 1375 /...

Thông báo, Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2016

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc s...

Thông báo Tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học hình thức chính q…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM BẮC GIANG Số:   116...

Thông báo tuyển sinh liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hình t…

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh Liên thông giữa trình đ...

Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh liên thông chính quy năm 2017

  Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thông báo Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh: L...

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học chính quy năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017   Trườn...

Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng, Đại học đợt 2 năm 2015

Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng, Đại học năm 2015...

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần phát triển chăn nuôi Hòa Phát thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYÊN DỤNG Công ty Cổ phần phát triển chăn nuôi Hoà Phát là đơn vị thuộc TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT. Đê phục vụ nhu cầu công việc, Công ty cần tuyền...