MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về chăn nuôi, có kỹ năng về chọn, nhân giống vật nuôi, nuôi dưỡng chăm sóc, vệ sinh phòng bệnh và kinh doanh chăn nuôi; Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm; Có khả năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp… Các Cục, viện, trung tâm nghiên cứu, trang trại. Các chương trình dự án phát triển thuộc lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y. Các cơ quan hành chính sự nghiệp từ cấp xã, phường trở lên. Các Trung tâm dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học có liên quan đến lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y.

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Bạn có thể xét tuyển vào ngành Chăn nuôi tại BAFU bằng 02 phương thức:

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Xét tuyển theo kết quả

kỳ thi THPT Quốc gia

Xét theo học lực

Trung học phổ thông

– Tốt nghiệp THPT;

– Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của tổ hợp môn xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên) đạt từ 15,0 trở lên

– Tốt nghiệp THPT;

– Điểm trung bình học tập 5 học kỳ THPT (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 của lớp 12) đạt từ 6,0 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên) hoặc tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 23,0 điểm (01 môn chính nhân hệ số 2).

BẰNG CẤP

 Hoàn tất tất cả các môn học trong toàn khóa học, sinh viên sẽ được nhận bằng kỹ sư chăn nuôi do trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.