Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành song ngữ Anh – Trung) trình độ đại học đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh theo định hướng nghề nghiệp sử dụng thành thạo tiếng Anh; giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung; có khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung Quốc trong các lĩnh vực cụ thể như thương mại, logistics, quản trị nhân lực… có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; am hiểu văn hóa, xã hội; hiểu biết về môi trường địa phương, trong nước và quốc tế; có kỹ năng cá nhân và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng; có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực tự bổ sung kiến thức và tiếp tục học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của công việc; tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân cũng như nghề nghiệp quan trọng để trở thành chuyên gia, các nhà quản lý, lãnh đạo trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành song ngữ Anh – Trung) có thể đảm nhiệm được các vị trí, việc làm thuộc nhóm công việc cụ thể như sau:

1) Biên dịch và phiên dịch trong các văn phòng công ty, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài có sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc.

2) Giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học, các cấp phổ thông, tiểu học, trung tâm đào tạo ngoại ngữ phù hợp với chuyên ngành.

3) Nhân viên văn phòng, nhân viên hành chính, nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên ngoại giao, thư ký trong các văn phòng công ty, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài có sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc.

4) Tham gia làm việc trong các lĩnh vực ngành nghề cần vận dụng kỹ năng sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc theo nhu cầu của nhà tuyển dụng như dịch vụ du lịch – lữ hành, nhà hàng – khách sạn…

5) Cán bộ chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế.