Quyền lợi sinh viên:

– Được tổ chức đào tạo theo đúng khung chương trình đã ban hành, theo định hướng ứng dụng, giảm lý thuyết, tăng cường đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho người học.

– Được tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và kết quả học tập rèn luyện theo quy định của Nhà trường;

– Được tạo điều kiện trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, bao gồm:

+ Được sử dụng cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ việc học và tự học như giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, thực hành; được sử dụng các thiết bị và phương tiện phục vụ nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao;

+ Được tham gia nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi;

+ Được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ hiện hành của nhà nước;

+ Được đăng ký dự tuyển đi học, thực tập sinh ở nước ngoài; học chuyển tiếp lên các trình độ cao hơn;

+ Được tham gia tu dưỡng, rèn luyện trong các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; có cơ hội trở thành Đảng viên ĐCSVN;

+ Được hưởng các quy định về nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả, nghỉ hè, nghỉ tết theo Quy định của nhà nước;

– Được hưởng các chế độ, chính sách ưu tiên theo quy định của nhà nước; được xét học bổng khuyến khích học tập, học bổng của các tỏ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

– Được ở nội trú nếu có nhu cầu và được tạo các dịch vụ tốt nhất cho sinh viên ở nội trú.

– Được cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm kết quả học tập sau khi hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định của Nhà trường;

– Được giới thiệu việc làm bán thời gian trong quá trình học nhằm chia sẻ khó khăn về tài chính.

– Được giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề sau khi tốt nghiệp;