MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng về nhận biết, điều tra phát hiện, dự tính dự báo; đánh giá thiệt hại do dịch hại và tổ chức quản lý các hoạt động nhằm quản lý dịch hại cây trồng, nông sản phục vụ góp phần bảo vệ cây trồng phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường;  có kiến thức và kỹ năng về Bảo vệ thực vật có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lựckhả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan nghiên cứu khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Bảo vệ thực vật.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên  tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở Nông nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoặc đơn vị sự nghiệp (các viện nghiên cứu, trường đại học, các trung tâm thí nghiệm hay phòng thí nghiệm của các tập đoàn, công ty sản xuất lớn, các sở ban ngành về nông lâm nghiệp …).

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Bạn có thể xét tuyển vào ngành Bảo vệ thực vật tại BAFU bằng 02 phương thức:

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Xét tuyển theo kết quả

kỳ thi THPT quốc gia

Xét tuyển theo học lực 

Trung học phổ thông

– Tốt nghiệp THPT;

– Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của tổ hợp môn xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên) đạt từ 15,0 trở lên

– Tốt nghiệp THPT;

– Điểm trung bình học tập 5 học kỳ THPT (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 của lớp 12) đạt từ 6,0 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên) hoặc tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 23,0 điểm (01 môn chính nhân hệ số 2).

BẰNG CẤP

   Hoàn tất tất cả các môn học trong toàn khóa học, sinh viên sẽ được nhận bằng kỹ sư Bảo vệ thực vật do trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo