0977 613 688

Ngành chăn nuôi

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về chăn nuôi, có kỹ năng về chọn, nhân giống vật nuôi, nuôi dưỡng chăm sóc, vệ sinh phòng bệnh và kinh doanh chăn nuôi; Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm; Có khả năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp… Các Cục, viện, trung tâm nghiên cứu, trang trại. Các chương trình dự án phát triển thuộc lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y. Các cơ quan hành chính sự nghiệp từ cấp xã, phường trở lên. Các Trung tâm dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học có liên quan đến lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y.

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Bạn có thể xét tuyển vào ngành Chăn nuôi tại BAFU bằng 02 phương thức:

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
Dựa theo kết quả 
kỳ thi THPT Quốc gia
Dựa theo phương thức 
xét tuyển học bạ Lớp 12 THPT
– Tốt nghiệp THPT;
– Đạt điểm từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD
– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
– Kết quả điểm bình quân của điểm trung bình cả năm của 3 lớp (lớp 10, lớp 11 và 12) từ 6,0 trở lên.

 

BẰNG CẤP

Hoàn tất tất cả các môn học trong toàn khóa học, sinh viên sẽ được nhận bằng kỹ sư chăn nuôi do trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 

Leave a Reply