MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sinh viên được đào tạo đầy đủ về ngành nghề thực phẩm, có tinh thần trách nhiệm trong nghề nghiệp, được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành để có khả năng tạo ra sản phẩm có chất lượng và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành công nghệ thực phẩm và các ngành liên quan; Giảng dạy chuyên ngành công nghệ thực phẩm trong các trường cao đẳng và trung cấp. Có cơ hội học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường, tiếp tục học sau đại học về ngành Công nghệ thực phẩm trên hệ thống các trường tại Việt Nam và các trường trên thế giới.

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Bạn có thể xét tuyển vào ngành công nghệ thực phẩm tại BAFU bằng 02 phương thức:

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
Xét tuyển theo kết quả

kỳ thi THPT quốc gia

Xét tuyển theo học lực 

Trung học phổ thông

BẰNG CẤP

   Hoàn tất tất cả các môn học trong toàn khóa học, sinh viên sẽ được nhận bằng kỹ sư công nghệ thực phẩm do trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo