Ngành Thương mại điện tử

Ngành học thương mại điện tử đào cho người học kiến thức phát triển tư duy sáng tạo, định hướng kinh doanh, lên ý tưởng khởi nghiệp; Khả năng  tự phát triển ý tưởng kinh doanh TMĐT trên nền tảng  website, thiết bị di động (IOS, Android);Tiếp thị trực tuyến , tiếp thị nội dung trên nền tảng Facebook, Google, Youtube; Quản trị đơn hàng, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực; Phát triển hệ thống và chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp. Sinh viên tốt nghiệp ngành TMĐT có thể làm việc ở các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tại các vị trí: Chuyên viên kinh doanh trực tuyến: ứng dụng Thương mại điện tử vào công việc kinh doanh trực tuyến, tăng khả năng kinh doanh; Chuyên viên tư vấn: Hoạch định chính sách phát triển hệ thống TMĐT, xây dựng và bảo trì các dự án Thương mại điện tử, chiến lược Quản trị doanh nghiệp thương mại điện tử; Chuyên viên Thương mại điện tử: xây dựng các hệ thống giao dịch TMĐT, kinh doanh trực tuyến tại cơ quan và doanh nghiệp (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…); Giảng dạy đào tạo: Cán bộ giảng dạy nghiên cứu và ứng dụng Thương mại điện tử; Khởi nghiệp doanh nhân…